Hoge boetes voor scholen waar nog wordt gerookt

Scholen die geen rookverbod hebben op hun terrein of dat verbod wel hebben ingesteld maar het niet handhaven, kunnen vanaf augustus 2020 hoge boetes verwachten. De bedragen kunnen oplopen tot 4500 euro per overtreding. 

In een wettelijk uitvoeringsbesluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) staat volgens diverse media dat scholen wettelijk verantwoordelijk zijn voor handhaving van het rookverbod op hun terreinen.

Die verantwoordelijkheid geldt volgens staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dat betekent echter niet dat scholen bijvoorbeeld ook ’s avonds, ’s nacht en in het weekend in de gaten moeten houden of er misschien toch nog iemand stiekem staat te roken op het schoolplein.

De boetes kunnen vanaf augustus 2020 worden gegeven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Blokhuis heeft de strijd aangebonden tegen het roken. Hij wil het helemaal uitbannen. De staatssecretaris denkt dat de kinderen van nu als zij volwassen zijn zich afvragen waarom mensen ooit een sigaret opstaken.

Bijna iedereen wil wettelijk rookverbod schoolterreinen

Negen op de tien Nederlanders zijn voor een wettelijk rookverbod op schoolterreinen. Tien jaar geleden waren zeven op de tien mensen daar voorstander van. 

Dat blijkt uit een enquête in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Daar blijkt ook uit dat 80 procent van de mensen vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Driekwart wil dat de samenleving zich inzet voor een rookvrije generatie.

Lees meer…

 

Vanaf 2020 wettelijk rookverbod in en om scholen

Vanaf 2020 geldt in en om scholen een wettelijk rookverbod. Dat staat in het Nationaal Preventieakkoord.

In het akkoord staat dat er regels komen ‘waarin wordt uitgewerkt hoe het rookverbod op de scholen (…) wordt ingesteld, aangeduid en gehandhaafd’. Er staat ook in dat er ‘aanvullende middelen’ worden ingezet ‘om via de Gezonde School extra scholen te ondersteunen in het rookvrij maken van hun schoolterrein’.

Nog dit jaar informeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de schoolbesturen over de aankomende wettelijke verplichting.

Minder dik

In het Nationaal Preventieakkoord staat ook dat in en bij scholen drinkwatertappunten komen. Dat moet ertoe leiden dat kinderen en jongeren minder suikerhoudende dranken tot zich nemen. Het streven is dat in 2020 de helft van de schoolkantines gezonde producten aanbieden. Deze en andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat de jeugd minder dik wordt.

Lees meer…

‘Roken op scholen wordt helemaal verboden’

In een concept van het Nationaal Preventieakkoord staat dat roken op scholen helemaal wordt verboden. Dat meldt RTL Nieuws

Met het Nationaal Preventieakkoord wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gezondheid verbeteren ‘van mensen en van Nederland als geheel’. Nog dit jaar moet duidelijk worden wat er in het akkoord komt te staan.

RTL Nieuws meldt alvast op basis van een concept dat de commerciële nieuwszender in handen zegt te hebben, dat er onder andere een algeheel verbod komt op roken op scholen.

Lees meer…

Rookvrije schoolpleinen voor gezonde generatie

De GGD Gooi- en Vechtstreek heeft een filmpje online gezet om duidelijk te maken waarom kinderen moeten opgroeien in een rookvrije omgeving. Scholen kunnen hieraan een bijdrage leveren met rookvrije schoolpleinen. STIP Hilversum voor openbaar basisonderwijs steunt de oproep van de GGD.

In het zomernummer van magazine Naar School! staat een artikel over het belang rookvrije schoolpleinen. Het artikel gaat over de rookvrije schoolpleinen van drie openbare scholen voor voortgezet onderwijs: de Regionale Scholengemeenschap Tromp Meesters in Steenwijk, het Edison College in Apeldoorn en het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland.

Lees het artikel!

Rookvrij schoolplein vereist strikte handhaving

Het welslagen van een rookvrij schoolterrein hangt sterk af van hoe het wordt ingevoerd en hoe er wordt gehandhaafd. Dat concludeert de Tilburgse onderzoeker Andrea Rozema in haar proefschrift Schools as Smoke-free Zones.

Rozema toont volgens Tilburg University aan dat de implementatie van een rookvrij schoolterrein haalbaar is, maar dat er belemmerende en bevorderende factoren zijn waar scholen rekening mee moeten houden. Zo is het nodig om voldoende voorbereidingstijd te nemen en om er goed over te communiceren. Strikte handhaving is noodzakelijk.

Uit het onderzoek blijkt ook dat niet kan worden aangetoond dat een rookvrij schoolterrein kan beschermen tegen het beginnen met roken, maar wel dat het beschermt tegen de blootstelling van jongeren aan rook van derden.

Lees meer…

VOS/ABB heeft in 2013 aandacht besteed aan het rookvrije schoolterrein van het openbare Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland:

De peuken zijn verdwenen

‘Scholen moeten aangifte doen tegen tabaksindustrie’

Vaatchirurg Joep Teijink van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven roept alle scholen in Nederland aangifte te doen tegen de tabaksindustrie.

Teijink wijst erop dat de helft van de kinderen die verslaafd zijn aan roken, zal overlijden aan een ziekte die daarvan het gevolg is. Volgens hem sterft een kwart van hen voor zijn of haar pensionering. De Eindhovense vaatchirurg benadrukt dat het puberbrein ‘experimenteer- en verslavingsgevoelig’ is en dat roken dus niet een vrije keuze is.

Het behoort volgens Teijink tot de zorgplicht van de scholen om massaal aangifte te doen tegen de tabaksindustrie. Dit kan helpen om een procedure te starten om tot vervolging over te gaan.

De oproep van Teijink staat in een open brief van hem in het Eindhoven Dagblad.

ABP stoot beleggingen in tabak en kernwapens af

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) stopt met beleggen in tabak en kernwapens. ‘Hiermee zetten we een volgende stap in ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid’, aldus ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool.

Het ABP belegt 3,3 miljard euro in producenten van tabak en kernwapens. Het fonds streeft ernaar deze beleggingen binnen een jaar verkocht te hebben.

‘Een aantal veranderingen in de samenleving, ook op internationaal niveau, was voor ons de aanleiding om het onderwerp opnieuw op de agenda te zetten. Deelnemers, werkgevers en belangenorganisaties geven steeds meer aan moeite te hebben met beleggingen in tabak en kernwapens’, aldus Wortmann-Knol.

Ook speelden volgens haar ontwikkelingen in wet- en regelgeving, ook op de financiële markten, een rol. ‘Al deze ontwikkelingen, input en perspectieven zijn meegewogen in ons besluit om tabak en kernwapens uit te sluiten’, zo meldt de ABP-voorzitter.

Het ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland. Het beheert onder andere de onderwijspensioenen.

Lees meer…

Ouders willen rook- en alcoholvrije school

Bijna alle ouders vinden dat scholen rookvrij en alcoholvrij moeten zijn. Dat blijkt uit Peilstationsonderzoek Ouders 2015 van het Trimbos-instituut.

Steeds meer scholen zijn de afgelopen jaren geheel rookvrij geworden en er zijn ook steeds meer initiatieven rond alcoholvrije scholen. Ouders juichen deze ontwikkelingen toe: 97 procent is voorstander van een rook- en alcoholvrije school.

Het Trimbos-instituut meldt verder dat steeds minder ouders van scholieren in het voortgezet onderwijs in het bijzijn van hun kind roken. In 2009 deed nog 30 procent van de rokende ouders dat, in 2015 was dat 21 procent. Het percentage ouders bij wie in huis niet mag worden gerookt is in de periode 2009-2015 gestegen van 67 naar 90.

Uit de peiling blijkt ook dat ruim negen op de tien ouders vinden dat hun kind zeker geen joint mag roken.

Lees meer…

Leerlingen voortgezet onderwijs drinken en roken

Een kwart van de leerlingen van 17 jaar in het voortgezet onderwijs rookt en twee op de drie drinken alcohol. Dat meldt het Trimbos Instituut.

In het voortgezet onderwijs rookt 25 procent van de 17-jarigen, terwijl dat in het mbo 33 procent is. In het hbo rookt 23 procent van de 17-jarigen.

In het hbo wordt het meeste gedronken. Van de 17-jarige hbo’ers drinkt 80 procent alcohol. In het mbo is dat 61 procent en in het voortgezet onderwijs 65 procent.

Ruim een kwart van de drinkende 17-jarigen drinkt meer dan tien glazen alcohol in het weekend.

Lees meer…

Scholieren roken, blowen en drinken minder

Het percentage scholieren van 12 tot en met 16 jaar dat ooit alcohol of tabak heeft gebruikt, is in de periode 2011-2015 fors gedaald. Dit blijkt uit de rapportage Jeugd en riskant gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren van het Trimbos-instituut.

Het aandeel scholieren dat ervaring heeft met roken daalde van 33 naar 23 procent. Het percentage dagelijks rokers halveerde naar 3 procent. Het gebruik van alcohol onder jongeren nam af van 38 naar 26 procent. Voor het eerst is er ook bij 16-jarigen sprake van minder alcoholgebruik, dronkenschap en binge drinking (comazuipen).

Blowen

Het cannabisgebruik is ook afgenomen: van 14 naar 10 procent. De helft van de jongeren die cannabis gebruiken, rookt minder dan één joint per keer. Eén op de vijf rookt meer dan twee joints. XTC is net als in voorgaande jaren de meest gebruikte harddrug. Het gebruik hiervan schommelt al jaren rond de 2 procent. Met het gebruik van andere harddrugs, zoals cocaïne en amfetamine, heeft 1 procent of minder van de jongeren ervaring.

Lachgas

Opvallend is het hoge percentage jongeren (8 procent) dat ooit lachgas heeft gebruikte. Lachgas wordt door jongeren als een onschuldig middel gezien. De kennis ontbreekt echter over de gevolgen van herhaaldelijk gebruik ervan. Vandaar dat het volgens het Trimbos Instituut om alertheid en meer onderzoek vraagt.

In het onderzoek is ook aandacht voor online gokken, gamen en het gebruik van sociale media.

Lees meer…

Amsterdams Rookalarm zet in op rookvrije generatie

Zorgverleners in Amsterdam willen dat alle schoolterreinen rookvrij worden. Deze en andere maatregelen om roken terug te dringen staan in een pamflet van het Amsterdams Rookalarm.

Het Amsterdams Rookalarm is een initiatief van de Huisartsen Kring Amsterdam (HKA), Jellinek, GGD Amsterdam en 1ste Lijn Amsterdam. Zij willen voorkomen dat kinderen beginnen met roken.

‘Als professionals in de zorg worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van roken. En dan zijn we te laat. Daarom zetten we in op een rookvrije generatie’, zegt huisarts en HKA-bestuurslid Ilona Statius Muller.

Lees het pamflet.

Roken steeds minder in trek onder jonge leerlingen

Roken is iets wat kinderen onder de 16 jaar nauwelijks nog doen. Ruim 1 procent van hen rookt, terwijl dat eind jaren 90 nog ruim 10 procent was. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos Instituut.

In de leeftijdscategorie 16 tot 20 jaar rookt bijna een kwart. Het percentage rokers is het hoogst onder twintigers. Driekwart van alle rokers rookt dagelijks en 15 procent rookt 20 sigaretten per dag of meer.

Roken populair in minder rijke landen

In Europa behoort Nederland samen met Scandinavische landen en Luxemburg tot de landen waar in de periode 2002-2012 het aandeel rokers het sterkst afnam. De landen waar het meest wordt gerookt in Europa zijn Griekenland, Kroatië en Montenegro.

Lees meer…

Roken blijft bijdragen bij aan onderwijspensioenen

Roken op school is zo langzamerhand not done, maar de onderwijspensioenen worden nog steeds mede gevoed door beleggingen van het ABP in de tabaksindustrie. Voorzitter Corien Wortmann-Kool van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds vindt dat oké. Ze zegt dat het fonds gewoon in de tabakssector blijft investeren.

De Stichting Rookpreventie Jeugd sprak van Wortmann-Kool en hoofd beleggingen Jeroen Schreur over de vraag of het voor ABP nog wel maatschappelijk geaccepteerd is om in de tabaksindustrie te investeren.

Roken is legaal

Wortmann-Kool vindt van wel: ‘Roken is legaal en of iemand besluit te roken of niet is een eigen keuze. Er zijn ook mensen die overlijden aan autorijden. Moeten we dan maar niet beleggen in de autoindustrie?’

De ABP-voorzitter benadrukt dat het pensioenfonds de belangen van 2,8 miljoen deelnemers behartigt en dat die een goed pensioen en dus een goed rendement willen.

Schreur stelt dat beleggingen in de tabaksindustrie bijdragen aan het rendement. Als het ABP uit deze sector stapt, betekent dat volgens hem dat de pensioenen omlaag gaan.

Duurzaam en verantwoord beleggen

Afgelopen najaar maakte het ABP bekend meer verantwoord te gaan beleggen. Wortmann-Kool zei toen dat het bij het ABP meer draait ‘om de bewuste keuze voor duurzame en verantwoorde beleggingen‘.

Lees meer…

Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds zijn een gezamenlijke campagne begonnen voor een rookvrije generatie.

De drie organisaties vinden dat ouders met kinderen de kans moeten krijgen hun kind volledig rookvrij te laten opgroeien. Onder andere scholen kunnen daarbij helpen.

Ga naar www.rookvrijegeneratie.nl en bekijk dit filmpje:

Gratis hulp om school helemaal rookvrij te maken

Scholen kunnen gratis hulp krijgen van een Gezonde School-adviseur om hun terrein helemaal rookvrij te maken.

Op een rookvrij schoolterrein mag niet worden gerookt. De omgeving is rookvrij voor alle leerlingen, medewerkers en bezoekers, zonder aparte rookzone of andere uitzonderingen.

Op www.gezondeschool.nl/rookvrijschoolterrein vindt u allerlei materialen die u kunnen helpen bij het rookvrij maken van uw schoolterrein. Bijvoorbeeld een concreet stappenplan, tips voor gesprekken met medewerkers, leerlingen en ouders. Er staan ook inspirerende filmpjes op van scholen die al een rookvrij terrein hebben.

De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl helpt scholen bij het rookvrij maken van hun terreinen. Voor meer informatie gaat u naar www.gezondeschool.nl/rookvrijschoolterrein.

Magazine School! van VOS/ABB heeft in mei 2013 aandacht besteed aan het rookvrije plein van het openbare Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland.

Drinken, roken en seks minder in trek onder scholieren

Jongeren beginnen de laatste jaren op latere leeftijd met het drinken van alcohol. Bovendien roken steeds minder pubers. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

In het rapport ‘Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland’ staat dat in 2003 70 procent van de kinderen van 12 al eens alcohol dronk en dat dit in 2013 is gezakt naar 17 procent. Ook pubers van 14 jaar stellen hun eerste glas alcohol uit. Bovendien roken steeds minder jongeren. Onder jongeren van 14 wordt bijna niet meer gerookt.

Volgens de onderzoekers is de trend het gevolg van het feit dat ouders strenger toezien op alcoholgebruik en roken.

In het rapport staat ook dat jongeren minder seks hebben. Gemiddeld is één op de tien scholieren tussen de 12 en 16 jaar in 2013 wel eens met iemand naar bed geweest. In 2001 was dat nog 16 procent.

Alcohol- en rookvrije scholen
Sinds 1 januari is de minimumleeftijd voor het kopen van alcoholische dranken verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dit betekent dat schoolfeesten in het voortgezet onderwijs tegenwoordig in principe alcoholvrij moeten zijn.

Scholen hebben ook steeds meer aandacht voor rookpreventie. Zo hebben steeds meer scholen een rookvrij plein.

Download het rapport Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland

Longfonds wil alle schoolpleinen rookvrij

Alle terreinen van scholen in het voortgezet onderwijs moeten binnen twee jaar rookvrij zijn. Daarvoor pleit het Longfonds.

Nu heeft eenderde van alle vo-scholen een rookvrij plein. Dat is meer dan vorig jaar, toen een kwart van de pleinen rookvrij was, maar het Longfonds vindt het niet snel genoeg gaan.

Directeur Michael Rutgers van het Longfonds noemt het een vreemde zaak dat sinds 1 januari van dit jaar de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is verhoogd naar 18 jaar, maar dat leerlingen op de meeste schoolterreinen nog steeds mogen roken.

‘De helft van alle rokers begint op het schoolplein. Zien roken, doet roken. Als het aan ons ligt worden alle schoolterreinen in Nederland daarom zo snel mogelijk rookvrij. We hebben geen tijd te verliezen: één op de vier kinderen die gaan roken, haalt de 65 niet. Dat vinden wij onacceptabel’, aldus Rutgers.

VOS/ABB steunt het streven van het Longfonds. Ook staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat alle schoolpleinen rookvrij worden.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) besteedde vorig jaar aandacht aan het rookvrije schoolterrein van het openbare Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland.

 

Staatssecretaris wil alle schoolpleinen rookvrij

Alle scholen in het voortgezet onderwijs moeten rookvrije pleinen krijgen. Dat vindt staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Van Rijn nam maandag een onderzoek in ontvangst waaruit blijkt dat 25 procent van alle vo-scholen een rookvrij schoolplein heeft. Deze scholen willen jongeren een gezonde leeromgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Longfonds (voorheen Astma Fonds).

De staatssecretaris van VWS vindt dat het onderwijs toe moet naar 100 procent rookvrije schoolpleinen. 'Met de nieuwe wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van tabak wordt het voor scholen eenvoudiger om hun schoolplein rookvrij te houden. Voor de brugklassen tot en met de eindexamenklassen geldt straks allemaal hetzelfde: niet roken.' Hij neemt daarmee het tsreven van het Longfonds over.

VOS/ABB steunt dit streven.

VOS/ABB steunt Longfonds: alle pleinen rookvrij!

Het Longfonds (voorheen Astmafonds) start op maandag 11 maart de campagne 'Op school steek je niks op'. VOS/ABB steunt deze campagne, die bedoeld is om alle pleinen bij scholen voor voortgezet onderwijs rookvrij te maken.

Het percentage rokende kinderen in Nederland is een van de hoogste van Europa. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de 14-jarigen al rookt. Het Longfonds wil voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Een rookvrij schoolplein is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Het Longfonds ontwikkelt voor het voortgezet onderwijs een stappenplan voor het invoeren van een rookvrij schoolplein. Meer informatie daarover kunt u krijgen van projectleider Benjamin van Wijngaarden: benjaminvanwijngaarden@longfonds.nl.

Zie ook www.longfonds.nl/schoolterrein.