Het aandeel leerlingen in het voortgezet onderwijs dat vapet (e-sigaret rookt) is in de laatste vier jaar meer dan verviervoudigd. In 2019 vapete 2% van hen wekelijks, in 2023 was dat 9%. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

Ook roken meer leerlingen wekelijks sigaretten of shag (van 4% in 2019 naar 6% in 2023). Samen met de toename van vapen, betekent dit dat het rookgedrag sterk is gestegen: 11% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs rookt en/of vapet nu wekelijks (ten opzichte van 5% in 2019).

Ook het risico op problematisch gebruik van sociale media neemt toe. Inmiddels loopt 13% van de leerlingen risico op problematisch gebruik van sociale media, in 2019 was dat nog 8%. Ze geven onder andere aan slaap tekort te komen of hun huiswerk af te raffelen door het gebruik van sociale media.

Tij keren

Voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR spreekt van zorgwekkende uitkomsten. ‘We moeten het tij keren, passende maatregelen nemen voor het te laat is. Deze cijfers geven aan dat het nieuwe kabinet extra moet inzetten op preventie.’

In totaal 188.000 leerlingen van 85 middelbare scholen vulden afgelopen najaar de vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 in.

Lees meer…

Deel dit bericht: