Nu ook schema aanpassingen CAO PO

De Helpdesk van VOS/ABB heeft een overzichtelijk schema gemaakt met daarin de verschillen tussen de oude en de nieuwe CAO PO. 

In dit schema vindt u alle aanpassingen en toegevoegde artikelen in de nieuwe CAO PO 2016-2017, die op 1 juli 2016 in werking is getreden. Alle verschillen met de vorige CAO PO (2014-2015) zijn artikelgewijs uitgewerkt. Het gaat onder meer om aanpassing arbeidsduur, formatiebeleid, ketenregeling en verlof.

Schema verschillen CAO PO downloaden

Let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen het schema met verschillen tussen de oude en nieuwe CAO PO downloaden.

Een dergelijk vergelijkend schema voor het voortgezet onderwijs is al eerder gepubliceerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Schema aanpassingen CAO VO

Waar zitten precies de verschillen tussen de oude en de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs? Dat heeft de Helpdesk van VOS/ABB op een rijtje gezet in een overzichtelijk schema.

Het gaat om alle aanpassingen en toegevoegde artikelen in de nieuwe CAO VO 2016-2017, die op 1 juli 2016 in werking is getreden. In het schema van de Helpdesk zijn alle verschillen artikelgewijs uitgewerkt. Het gaat onder meer om salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen, onderwijstijd, ouderschapsverlof en werkgelegenheidsbeleid.

Let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen het schema met verschillen hier downloaden.