Toelichting: eindtoets en schooladvies – PO/VO

Mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven over hoe de eindtoets in groep 8 zich verhoudt tot het schooladvies. In de toelichting laat Amziab zien dat de eindtoets belangrijk is als second opinion. Als leerlingen op de...

Schooladvies uiterlijk 14 maart – PO/VO

De deadline voor het schooladvies is met twee weken uitgesteld. DUO meldt dat basisscholen tot en met 14 maart de tijd hebben om de schooladviezen op te nemen in de onderwijskundige rapporten en de leerlingen en hun ouders hierover te informeren. DUO heeft er ook een...

Nieuwe versie Handreiking schooladvisering – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft de geactualiseerde versie van de Handreiking schooladvisering gepubliceerd. Deze handreiking is bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies van leerlingen in...