Meisjes krijgen lager schooladvies – PO/VO

Tot en met het schooljaar 2018-2019 kregen jongens en meisjes in groep 8 van de basisschool een vergelijkbaar advies voor het voortgezet onderwijs. In de twee schooljaren daarna pakte het definitieve schooladvies voor meisjes echter lager uit en namen de...

Toelichting: eindtoets en schooladvies – PO/VO

Mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven over hoe de eindtoets in groep 8 zich verhoudt tot het schooladvies. In de toelichting laat Amziab zien dat de eindtoets belangrijk is als second opinion. Als leerlingen op de...

Schooladvies uiterlijk 14 maart – PO/VO

De deadline voor het schooladvies is met twee weken uitgesteld. DUO meldt dat basisscholen tot en met 14 maart de tijd hebben om de schooladviezen op te nemen in de onderwijskundige rapporten en de leerlingen en hun ouders hierover te informeren. DUO heeft er ook een...