Afwijkende resultaten doorstroomtoets – PO/VO

De resultaten van de nieuwe doorstroomtoets voor groep 8-leerlingen wijken dusdanig af van de voorlopige schooladviezen van leerlingen, dat schoolleiders betwijfelen of de toetsmethode wel betrouwbaar is. Dat meldt de Volkskrant. Op de ene school hebben de leerlingen...

Handreiking schooladvisering geactualiseerd – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft vanwege nieuwe wet- en regelgeving de Handreiking schooladvisering geactualiseerd. De geactualiseerde handreiking gaat onder andere over de nieuwe term ‘doorstroomtoets’, die vanaf dit schooljaar de oude term...

Meisjes krijgen lager schooladvies – PO/VO

Tot en met het schooljaar 2018-2019 kregen jongens en meisjes in groep 8 van de basisschool een vergelijkbaar advies voor het voortgezet onderwijs. In de twee schooljaren daarna pakte het definitieve schooladvies voor meisjes echter lager uit en namen de...