‘Schoolbestuurders te veel in slachtofferrol’ – PO/VO

Schoolbestuurders zitten te veel in de slachtofferrol, vindt bestuurder Charlotte van Bodegom van Stichting Nissewijs voor primair onderwijs in Spijkenisse. Van Bodegom doet haar uitspraak in een interview met de PO-Raad over een pilot met een accreditatiesysteem voor...

Het ambacht van de schoolbestuurder – PO/VO

Dick den Bakker, voormalig directeur Onderwijs & Identiteit van de christelijke profielorganisatie Verus, heeft het boek Het ambacht van de schoolbestuurder geschreven. Het gaat over de vraag wat een goede schoolbestuurder is. Den Bakker deed uitgebreid...

Wat is de rol van de schoolbesturen? – PO/VO

De Onderwijsraad vraagt om input voor een advies over de rol van de schoolbesturen. U kunt hieraan een bijdrage leveren. Schoolbesturen hebben een grote verantwoordelijkheid en een cruciale rol in het Nederlandse onderwijsbestel, meldt de Onderwijsraad: ‘Zij...

Betere verantwoording? Alles staat al online!

Met verbazing heb ik de brief van de ministers van OCW aan de Tweede Kamer gelezen over de maatregelen die ze willen nemen om schoolbesturen betere verantwoording te laten afleggen.De afgelopen tijd heb ik bijna 100 schoolbestuurders gesproken, onder andere over de...