De Onderwijsraad vraagt om input voor een advies over de rol van de schoolbesturen. U kunt hieraan een bijdrage leveren.

Schoolbesturen hebben een grote verantwoordelijkheid en een cruciale rol in het Nederlandse onderwijsbestel, meldt de Onderwijsraad: ‘Zij moeten zorgen voor onderwijskwaliteit, een goed werkgever zijn voor hun personeel en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals het lerarentekort en ongelijkheid van kansen.’

‘Tegelijkertijd zijn in politiek en media kritische geluiden te horen over onderwijsbesturen. Als er iets fout gaat op een school wordt al gauw gewezen naar onderwijsbesturen, die niet capabel zouden zijn. Maar ook breder zijn kritische geluiden te horen, bijvoorbeeld als het gaat om het verbeteren van de onderwijskwaliteit. En er zijn signalen dat bredere maatschappelijke opgaven, zoals passend onderwijs, onvoldoende door besturen worden opgepakt. Dat leidt tot discussie over wat er nu eigenlijk van besturen verwacht mag worden.’

De Onderwijsraad werkt uit eigen beweging aan een advies over schoolbesturen en wil daarmee antwoord geven op de volgende vraag: Wat is nodig om ervoor te zorgen dat onderwijsbesturen hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken? Eerder bracht de raad adviezen uit over de rol van de leraren en de rol van de schoolleiders.

Iedereen kan meedenken over de rol van de schoolbesturen. Reageren is mogelijk tot 8 november 2022.

Deel dit bericht: