Cijfers schoolexamens eerder doorgeven

Scholen voor voortgezet onderwijs moeten de cijfers van de schoolexamens voortaan eerder doorgeven: niet drie maar tien dagen vóór aanvang van de centrale examens.De cijfers van de schoolexamens moeten dit schooljaar uiterlijk op 30 april 2018 zijn aangeleverd via...