Realiseren goede huisvesting steeds lastiger – PO/VO

Goede onderwijshuisvesting staat steeds verder onder druk. Wat zijn daarvan de oorzaken? Onze huisvestingspartner HEVO heeft het op een rijtje gezet. In 2021 signaleerde HEVO al dat er een forse achterstand is in de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Toen werd de...

Energielabel niet voor alle scholen verplicht – PO/VO

Het kabinet kiest er vooralsnog niet voor om het energielabel voor alle schoolgebouwen verplicht te stellen. Dat blijkt uit een brief die onderwijsminister Dennis Wiersma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met zijn brief reageert Wiersma onder andere op het rapport...

Handreiking Integraal Huisvestingsplan – PO/VO

De Handreiking Integraal Huisvestingsplan geeft een uitgebreid beeld van hoe het IHP-proces kan worden ingestoken en welke mijlpalen daarbij ondersteunend kunnen zijn. In een integraal huisvestingsplan maken gemeenten en schoolbesturen afspraken over wie waarvoor...

Kennisbijeenkomst exploitatiegericht bouwen – PO/VO

Onze huisvestingspartner HEVO organiseert een kennisbijeenkomst over exploitatiegericht bouwen. Data voor exploitatiegericht bouwen zijn van belang voor een gezonde en toekomstgerichte school. Denk aan data over medegebruik van het schoolgebouw in de avonduren. Dit...

Kostenconfigurator nieuwbouw school – PO/VO

VOS/ABB’s partner op het gebied van onderwijshuisvesting HEVO heeft de kostenconfigurator voor nieuwbouw geactualiseerd op basis van het prijspeil op 1 januari 2023.  U kunt met dit rekeninstrument snel inzichtelijk maken wat nieuwbouw van een schoolgebouw kost....