Het kabinet kiest er vooralsnog niet voor om het energielabel voor alle schoolgebouwen verplicht te stellen. Dat blijkt uit een brief die onderwijsminister Dennis Wiersma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met zijn brief reageert Wiersma onder andere op het rapport Quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting dat bureau Oberon in opdracht van hem heeft opgesteld. In dat rapport staat dat het verstandig zou zijn om een energielabel voor alle scholen verplicht te stellen.

De minister meldt in zijn brief echter niets over een verplichtstelling van energielabels. Wel overweegt hij om de NEN2767-norm verplicht onderdeel te laten zijn van het integraal huisvestingsplan van een gemeente. NEN2767 is een instrument om de fysieke kwaliteit van onder andere gebouwen te meten.

In zijn brief geeft Wiersma ook dat hij meer ruchtbaarheid wil geven aan de Frisse Scholen-classificatie. Hiermee wil hij scholen bewuster maken van het belang van een goed binnenklimaat. Alle schoolgebouwen moeten minstens een Frisse Scholen-label C hebben om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Tussen neus en lippen door meldt de minister nog dat er geen extra geld komt om het verbeteren van schoolgebouwen te versnellen of voor een programmatische en dus efficiëntere aanpak van onderwijshuisvesting.

Lees meer…

Deel dit bericht: