Petitie tegen snoep en frisdrank in school

Er is een online petitie gestart om de verkoop van snoep en frisdrank in schoolkantines te stoppen.

De petitie is het initiatief van onder andere de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en Toothcamp (een ‘theatraal informatief evenement’ dat tandheelkundige informatie geeft aan kinderen).

De initiatiefnemers willen voorkomen dat kinderen en jongeren last krijgen van gaatjes, gebitsslijtage en tandvleesproblemen. Scholen kunnen volgens hen ‘door te stoppen met de verkoop van snoep en frisdrank bijdragen aan een gezonde tienermond’.

Ga naar de petitie

Schoolkantines nog niet gezond genoeg

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid wil dat schoolkantines meer snackgroenten en minder snoep aanbieden.

Uit onderzoek dat hij door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft laten doen, blijkt dat 80 procent van de scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs aandacht heeft voor gezonde voeding. Ook is het voedingsaanbod in de schoolkantines is verbeterd. Er worden meer gezonde producten aangeboden en minder ongezonde snacks en frisdrank.

Van Rijn stelt echter dat het beter kan. ‘Scholen zijn een cruciale schakel om jongeren mee te nemen in gezond gedrag. De kantines gaan de goede kant op. Dus de wil is er wel, maar het effect zou veel groter zijn als het aanbod in de automaten gezonder wordt. Dat blijft nog steeds achter, terwijl er echt goede alternatieven zijn. Meer snackgroente, minder snoep!’, aldus de staatssecretaris.

Lees meer…

RIVM wil weten wat er in schoolkantines te koop is

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil zoveel mogelijk informatie verzamelen over het voedingsbeleid van en het voedingsaanbod op scholen. Het RIVM roept scholen daarom op om deze maand mee te doen aan de Monitor Gezonde Schoolkantine.

De afgelopen jaren is beleid gevoerd om scholen te stimuleren een gezonder voedingsaanbod in de schoolkantine aan te bieden. De resultaten van het onderzoek van het RIVM kunnen helpen bij de evaluatie van dat beleid. De resultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2016.

Lees meer…

Nog maar weinig gezonde schoolkantines

Nog maar 5 procent van alle schoolkantines biedt een gezond assortiment. Het is dus niet gelukt om een motie van de Tweede Kamer uit te voeren.

In die motie uit 2009 werd vastgelegd dat in 2015 alle schoolkantines gezond moesten zijn. Het Voedingscentrum moest deze motie uitvoeren. Daarvoor is twee jaar geleden een Schoolkantine Brigade opgericht, die de scholen bezoekt en adviseert. In opdracht van het Voedingscentrum heeft onderzoeks- en adviesbureau iResearch Gezondheidsinformatie onderzocht hoe het er nu mee staat. Het NPO 1-televisieprogramma Monitor besteedde daar zondag aandacht aan en concludeerde dat het een ‘kansloze missie’ is.

Het blijkt dat van de 2000 schoollocaties slechts 105 de norm van het Voedingscentrum voor de ‘gezonde schoolkantine’ halen, en dat terwijl al één op de zeven leerlingen overgewicht heeft. Scholen bieden nog vaak veel snacks aan, maar ook staat er vaak vlakbij school een frietkraam.

Bekijk hier de uitzending van De Monitor (tweede item).