Wat behelst takenpakket van schoolleider?

De VO-raad en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) hebben woensdag De Staat van de Schoolleider gepresenteerd. Deze publicatie gaat in op de vragen wat het takenpakket van schoolleiders behelst, wat zij in huis moeten hebben om hun werk succesvol te kunnen...