Publiekscampagne voor schooldirecteuren – PO

Het Schoolleidersregister PO is een publiekscampagne begonnen om het imago van schooldirecteuren te verbeteren. Het eerste onderdeel van de campagne is een radiospotje waarin schooldirecteuren ‘namens heel Nederland’ worden bedankt voor het werk dat zij...

Schoolleiders kunnen professionaliseringsbeurs aanvragen – VO

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs kunnen online een beurs voor professionalisering aanvragen. De beurs van € 22.500 per studiejaar wordt uitbetaald aan de werkgever en dient als tegemoetkoming voor opleidings-, vervangings- en overige kosten. De beurs is...

Sterker samenspel bestuur en schoolleider – PO/VO

Versterking van het samenspel tussen schoolbesturen en schoolleiders is van groot belang voor afstemming van strategie en beleid. Dat is nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit melden de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de VO-raad in De...

Subsidieregeling schoolleiders van buiten – PO

Schoolbesturen voor primair onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor het opleiden en begeleiden van schoolleiders van buiten het onderwijs. Deze subsidieregeling is bedoeld om het tekort aan schoolleiders te verminderen. In de subsidieregeling worden schoolleiders van...