Subsidie Teambeurs weer beschikbaar

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen ook dit jaar weer de Teambeurs aanvragen. Dit is een subsidie waardoor leraren in teamverband een masteropleiding kunnen volgen.

Het deelnemende team moet uit minimaal twee leerkrachten bestaan. De subsidie  is aan te vragen tot 15 oktober. De Teambeurs biedt de studerende leerkrachten ruimte voor studieverlof en tijd om de opgedane kennis in te bedden in de school. De subsidie moet worden aangevraagd door het schoolbestuur, samen met de betrokken leraren en schoolleiders. Er is dit jaar in totaal 11,7 miljoen euro beschikbaar voor de Teambeurs.

Schoolbesturen kunnen de subsidie Teambeurs ook inzetten om een nieuwe masteropleiding te ontwikkelen in samenwerking met een hogeschool of universiteit. Deze masteropleiding moet dan gericht zijn op teamontwikkeling en schoolontwikkeling.

Masteropleiding schoolleiders

Ook schoolleiders in het primair onderwijs kunnen met subsidie een masteropleiding volgen, eventueel voorafgegaan door een pre-master. Zij kunnen een tegemoetkoming in de vervangingskosten aanvragen. Deze subsidie kan ook nog met terugwerkende kracht worden aangevraagd als een schoolleider na 8 oktober 2016 is gestart met zijn masteropleiding. Hiervoor is in totaal 7,8 mijoen euro beschikbaar.

Meer informatie over de Teambeurs

Meer informatie over de schoolleiderstegemoetkoming

Teambeurs maakt schoolontwikkeling mogelijk

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen een Teambeurs aanvragen. Deze nieuwe subsidie voor een masteropleiding in teamverband biedt scholen meer ruimte voor kennisdeling en schoolontwikkeling.

Het bijzondere van de Teambeurs is dat niet alleen het collegegeld en de studieverlofkosten worden vergoed, net als bij de Lerarenbeurs, maar ook na afronding van de opleiding een jaar lang vier uur per week vervangingskosten per deelnemende leraar.

Daardoor kunnen de masteropgeleide leraren samen hun opgedane kennis en vaardigheden inzetten voor daadwerkelijke kennisdeling en schoolontwikkeling met de overige teamleden die geen masteropleiding hebben gevolgd. Het doel is zo de hele school verder te ontwikkelen. Bij de subsidieaanvraag moet worden aangegeven wat het ontwikkelplan is.

Teambeurs voor minimaal twee leraren

Het ministerie van OCW heeft 11,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwe subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs in het schooljaar 2017-2018. De beurs wordt aangevraagd voor een team van minimaal twee leraren die een masteropleiding willen volgen. Dat kunnen leraren van één school zijn, maar het mogen ook leraren van verschillende scholen binnen één bestuur zijn, die samen werken aan een bepaalde schoolontwikkelvraag.

Het schoolbestuur kan de subsidieaanvraag tot 15 oktober 2017 indienen.

Meer informatie

 

Debat over samen vormgeven aan schoolontwikkeling

Op 24 mei is er in Amsterdam een debat over de wijze waarop het hele team in gezamenlijkheid vorm kan geven aan schoolontwikkeling. Deelname is gratis.

Het debat in De Balie is bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs. Het zal gaan over schoolcultuur, gezamenlijk verantwoordelijkheid en dialoog en kennisdeling in en tussen scholen.

Ben Wenting, trainer van zelforganiserende teams bij Buurtzorg Nederland, zal vertellen over de manier waarop teams in deze organisatie functioneren en verantwoordelijkheid nemen. Marco Snoek, lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, zal ingaan op het innovatieve vermogen van professionals.

Oud-voorzitter Joanny Krijt van CNV Onderwijs, die nu rector is in Rotterdam, zal het debat afsluiten met een column over samen leiding geven aan schoolontwikkeling.

Deelname is gratis. U kunt zich via de website van De Balie aanmelden.

Lees meer…

Dit debat is onderdeel van een reeks. De initiatiefnemers zijn het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion en het Arbeidsmarktplatform PO.