ParnasSys heeft spijt van ‘Wil je leerling uitsluiten?’

ParnasSys gaat een brochure voor het product Schoolkassa aanpassen vanwege de buitengewoon kwalijke slogan ‘Wil je een leerling uitsluiten? Dat kan!’.

Schoolkassa is een administratiesysteem waarmee scholen kunnen bijhouden welke ouders de vrijwillige ouderbijdrage of bijvoorbeeld het geld voor een schoolreisje hebben betaald. Als er niet is betaald, kan in het systeem direct worden aangegeven dat een leerling wordt uitgesloten, zo staat in de brochure.

VOS/ABB vindt dat deze aanbeveling in de brochure niet past bij het principe dat alle kinderen recht hebben op gelijke kansen en dat dus geen enkele leerling mag worden uitgesloten, ook niet als bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage (nog) niet is betaald. Daarom heeft VOS/ABB ParnasSys hierover benaderd.

In een reactie laat algemeen directeur Dirk Jan Timmer van Topicus (het moederbedrijf van ParnasSys) aan VOS/ABB weten dat er sprake is van ‘verwarring over woordgebruik’.  Er had in de brochure moeten staan dat scholen door gebruik te maken van het systeem aanmaningen en niet leerlingen kunnen uitsluiten. Hij benadrukt dat ParnasSys kansengelijkheid heel belangrijk vindt.

De brochure waarmee ParnasSys Schoolkassa aanprijst wordt nu aangepast.

De SP en GroenLinks in de Tweede Kamer hebben Kamervragen gesteld over de brochure van ParnasSys.

Ouderbijdrage wel of niet betaald, elke leerling telt!

Onderwijsminister Arie Slob vindt dat de scholen ervoor moeten zorgen dat ook leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen kunnen deelnemen aan extra activiteiten, zoals schoolreisjes.

Het is wettelijk toegestaan om leerlingen niet te laten deelnemen aan extra activiteiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, maar Slob vindt dat niet kunnen. ‘Het is onacceptabel dat er nog steeds berichten zijn dat leerlingen worden buitengesloten’, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Slob is niet van plan de wet aan te passen. Wel wil de minister dat er gedragsregels komen waar de scholen zich aan moeten houden.

Schoolreisjes niet gratis

In zijn brief staat niets over het probleem waarmee scholen worden geconfronteerd als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. Schoolreisjes zijn immers niet gratis.

Een oplossing waar veel scholen al voor kiezen, is een potje dat kan worden aangesproken om leerlingen van wie de ouders niet betalen aan extra activiteiten te laten deelnemen. Dat potje kan worden gevuld met een deel van bijdragen van andere ouders die wel betalen.

Lees meer…

PO-Raad tegen hoge ouderbijdrage

Een hoge vrijwillige ouderbijdrage kan leiden tot een tweedeling tussen kinderen van ouders met voldoende geld en kinderen van wie de ouders de bijdrage niet kunnen betalen. De PO-Raad spreekt bij de NOS van ‘klassenjustitie’.

Woordvoerder Ad Veen van de PO-Raad reageert bij de NOS op een pamflet van de Stichting Leergeld om de vrijwillige ouderbijdrage beperkt te houden. Ook zouden scholen volgens die stichting rekening moeten houden met ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, omdat anders steeds meer kinderen van minder draagkrachtige ouders de dupe worden.

Hoge ouderbijdrage: klassenjustitie

De PO-Raad erkent tegenover de NOS dat de vrijwillige ouderbijdrage tot tweedeling kan leiden. Ouders met een laag inkomen zullen hun kind niet snel aanmelden op een school waar de bijdrage 1000 euro bedraagt. ‘Scholen zijn vrij om hun ouderbijdrage te bepalen, maar ik ben het ermee eens dat dit kan leiden tot klassenjustitie. Dat wil je niet als onderwijs’, zo citeert de NOS woordvoerder Ad Veen van de sectororganisatie.

Lees meer…

Passend onderwijs geldt ook tijdens schoolreisjes

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW betreurt het dat een meisje uit groep 8 van een basisschool in Drenthe vanwege haar gedragsstoornis niet mee mocht op schoolreisje. Dat laat hij weten in antwoord op Kamervragen van de SP.

De vragen van SP-Kamerlid Tjitske Siderius volgden op een bericht in de Telegraaf. Zij wilde van Dekker weten of hij het wenselijk acht ‘dat kinderen met een beperking buitengesloten worden van activiteiten met klasgenoten’.

Het antwoord van de staatssecretaris is dat elke school verantwoordelijk is voor het onderwijs aan alle ingeschreven leerlingen. ‘Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften biedt een school daarbij passende en redelijke ondersteuning en voorzieningen’, aldus Dekker. Dit heeft, zo benadrukt hij, ook betrekking op buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisjes.

De staatssecretaris meldt verder dat hij contact heeft opgenomen met de betreffende school en dat die heeft aangegeven op zoek te zijn naar adequate begeleiding tijdens schoolreisjes of excursies. ‘Mede op basis van deze casus gaan zij bekijken op welke wijze dit in het vervolg nog beter georganiseerd kan worden’, zo staat in de antwoorden van Dekker.

Busongeluk tijdens schoolexcursie in Duitsland

Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in Duitsland zijn dinsdag zeven leerlingen lichtgewond geraakt. Ze werden uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. Daar bleek gelukkig dat het letsel meeviel.

In de touringcar zaten 67 leerlingen en begeleiders van de locatie Kottenpark van het openbare Stedelijk Lyceum in Enschede. De Rheinische Post meldt dat de Nederlandse bus op de weg van Xanten naar Rheinberg achterop een auto botste die stilstond om linksaf te slaan. Xanten ligt vlak over de grens in de regio Niederrhein.

Zeven leerlingen en de buschaffeur raakten lichtgewond. In de personenauto die door de bus werd aangereden, raakten de bestuurder en een 16-jarig meisje gewond.

De school meldt dat de verwondingen naar omstandigheden bleken mee te vallen. Eén leerling moest in het gips vanwege een kneuzing.

Touringcarbedrijf failliet: geen bus terug uit Efteling…

De Jong Tours heeft 160 leerlingen van openbare basisschool De Botter in Ridderkerk dinsdagochtend naar de Efteling gebracht, maar daar ’s middags niet opgehaald. Het busbedrijf vroeg enkele uren nadat de kinderen waren afgezet faillissement aan.

De groepen 3 tot en met 6 hadden dinsdag hun jaarlijkse schoolreisje. ’s Ochtends kwamen de bussen van De Jong Tours, eveneens uit Ridderkerk, gewoon bij de school voorrijden. Maar nadat enkele uren daarna het faillissement van het bedrijf was aangevraagd, bleek het onmogelijk de leerlingen en begeleiders weer op te halen. Volgens RTV Rijnmond had het bedrijf niets laten weten over de op handen zijnde faillissementsaanvraag.

De leerlingen zijn uiteindelijk door een ander touringcarbedrijf bij de Efteling opgehaald. De vertraging bleef beperkt tot driekwartier. Volgens een van de begeleiders hebben de kinderen niets gemerkt. Ze werden beziggehouden met spelletjes.