‘Het is onacceptabel dat scholen stoppen met schoolreisjes.’ Dat zegt de Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) tegen Omroep West nu uit onderzoek blijkt dat steeds meer scholen stoppen met het organiseren van schoolreisjes of buitenschoolse activiteiten. De gemeente trekt daarom de portemonnee.

De gemeente Den Haag liet dit voorjaar in samenwerking met de schoolbesturen in de stad en Stichting Leergeld onderzoeken of er vanwege de nieuwe wet rond de vrijwillige ouderbijdrage sprake is van een terugloop van de inkomsten van de scholen en een verschraling van onder andere schoolreisjes. Dat is beide het geval.

Sinds 2021 is in de wet geregeld dat scholen kinderen van wie de ouders de bijdrage niet betalen (het maakt daarbij niet uit of ze dat niet kúnnen of niet wíllen) niet van activiteiten mogen uitsluiten. Bovendien moeten scholen, maar dat was daarvoor ook al, expliciet vermelden dat de ouderbijdrage vrijwillig is.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral scholen in ‘kwetsbare’ wijken hun inkomsten zien teruglopen nu steeds meer ouders de bijdrage niet meer betalen. Wethouder Bredemeijer zegt de nieuwe wet ertoe leidt dat de verschillen tussen scholen groter worden, terwijl het vooral ook voor kinderen en jongeren van wie de ouders weinig geld hebben belangrijk is dat zij hun horizon verbreden, bijvoorbeeld door op schoolreisje te gaan.

De gemeente Den Haag komt daarom met bijna € 1 miljoen extra subsidie. Dat betekent dat scholen een subsidie van € 40 of € 50 per leerling kunnen aanvragen in plaats van € 10 of € 20 waar ze tot nu toe op kunnen rekenen.

Deel dit bericht: