Het schoolreisje van de openbare Columbusschool in Almere gaat dit jaar niet door. Omroep Flevoland meldt dat er te weinig geld is doordat een deel van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet heeft betaald.

In de schoolgids staat dat de totale ouderbijdrage € 65 per jaar is, waarvan € 35 euro voor het schoolreisje is. In groep 8 gaan de leerlingen drie dagen op kamp. Dan is de totale ouderbijdrage € 130 per kind.

Omroep Flevoland meldt op basis van een brief van de directie van de school, dat die begrip heeft voor het besluit van de ouders om niet te betalen ‘omdat het niet voor iedereen makkelijk is in deze dure tijden’. De Columbusschool maakt deel uit van de Almeerse Scholen Groep (ASG).

Ouderbijdrage altijd vrijwillig

Sinds 1 augustus 2021 is een wet van kracht die bepaalt dat leerlingen niet meer mogen worden uitgesloten van activiteiten die vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden bekostigd, ook niet als ouders de bijdrage niet betalen. Het maakt daarbij niet uit of ouders dan niet kunnen of dat niet willen. Scholen moeten expliciet duidelijk maken dat de ouderbijdrage vrijwillig is.

In 2019 schafte stichting SAAM met scholen in Oss en Veghel en omgeving als eerste in Nederland de vrijwillige ouderbijdrage af. Bestuurder Edith van Montfort – zij noemt zich ‘collega van beleid’ – zei toen dat de ouderbijdrage voor bijvoorbeeld schoolreisjes met gemiddeld € 35 per leerling minder dan 1% van de totale begroting was. SAAM besloot het voortaan uit het eigen budget te betalen. ‘Een kwestie van keuzes maken’, aldus Van Montfort.

In magazine Naar School van VOS/ABB verscheen in februari 2020 hierover het artikel Wetswijziging ouderbijdrage: een besluit met gevolgen.

Scenario’s voor volgend kabinet

In december jongstleden schetste onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer drie verschillende toekomstscenario’s voor de ouderbijdrage. Aan elk scenario zijn volgens haar voor- en nadelen verbonden.

  • Vrijwillige ouderbijdrage afschaffen in primair en voortgezet onderwijs
  • Vrijwillige ouderbijdrage afschaffen in het primair onderwijs
  • Limiet stellen aan vrijwillige ouderbijdrage

Lees meer…

Deel dit bericht: