Academische Vaardigheden erkend als examenvak

Het ministerie van OCW heeft het vak Academische Vaardigheden van het openbare Schoonhovens College erkend als schooleigen examenvak.

De openbare school voor voortgezet onderwijs in Schoonhoven geeft het vak Academische Vaardigheden al sinds enkele jaren in 4 vwo.

De school spreekt van een unieke situatie. Het komt bijna nooit voorkomt dat een nieuw examenvak wordt erkend. Het vak Academische Vaardigheden is door vijf eigen docenten ontwikkeld.

Meer scholen bieden een soortgelijk vak aan, maar het Schoonhovens College is op dit moment de enige school die het als examenvak mag meetellen.

Gunst van leerling belangrijk in tijden van krimp

Het voortgezet onderwijs voelt de krimp van het aantal leerlingen. Het Algemeen Dagblad illustreert dat aan de hand van de situatie in het Groene Hart.

In de editie Groene Hart van het AD staat een artikel over de situatie in dit gebied, dat te maken met een dalend aantal leerlingen dat naar het voortgezet onderwijs gaat.

Ondanks krimp meer aanmeldingen

Ondanks de krimp groeit het openbare Schoonhovens College. Rector-bestuurder Berend Buddingh vertelt in de krant dat dit te maken heeft met een toename van het aantal aanmeldingen uit Lopik en de omliggende Krimpenerwaard.

De christelijke scholengemeenschap Willem de Zwijger in Schoonhoven daarentegen ziet het aantal aanmeldingen afnemen. Sectordirecteur Arthur Seton zegt in het AD Groene Hart dat alle scholen in Gouda en Schoonhoven met elkaar moeten samenwerken om krimp op te vangen.

Leerlingen trekken in tijden van krimp

In het artikel komt eveneens rector-bestuurder Jan Rozema van het openbare Coenecoop College met vestigingen in Boskoop en Waddinxveen aan het woord. Deze school heeft ondanks de krimp ook meer aanmeldingen. ‘Alle scholen doen er nu alles aan om nieuwe leerlingen te trekken’, aldus Rozema.

Onder andere het openbare Coornhert Gymnasium in Gouda, de eveneens openbare Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman en de christelijke scholengemeenschap Goudse Waarden hebben volgens het AD minder aanmeldingen dan de afgelopen jaren.

Aanjaagpremie voor vmbo Schoonhovens College

Het vmbo van het openbare Schoonhovens College heeft een aanjaagpremie van 50.000 euro gekregen om het metaalonderwijs een duw in de rug te geven.

De aanjaagpremie komt van de Stichting Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM). Deze stichting ondersteunt vmbo’s en bedrijven die goede plannen hebben voor samenwerking. Het geld kan worden besteed aan bijvoorbeeld buitenschools leren, gastlessen, een practicumopstelling of materialen.

De financiële impuls van OOM heeft te maken met de tekorten op de arbeidsmarkt die de komende jaren worden verwacht als gevolg van de vergrijzing in onder andere de metaalsector. OOM wil dat meer vmbo-leerlingen voor de metaalrichting kiezen.

Contacten met bedrijven
Het Schoonhovens College wordt belicht in het komende fabruarinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. In de rubriek Vijf vragen vertelt rector Berend Buddingh’ dat de Stichting Vrienden van het Schoonhovens College met ruim 90 bedrijven uit de regio samenwerkt.

‘Doel van die stichting is het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de beroepspraktijk. De stichting werft fondsen om te zorgen dat de machines in onze lokalen altijd up-to-date zijn, zodat de jongeren leren werken met het juiste materiaal’, aldus Buddingh’.

Door de sterke contacten met het bedrijfsleven heeft het Schoonhovens College volgens hem nooit moeite om stagiairs te plaatsen.

Het februarinummer van magazine School! verschijnt op donderdag 13 februari.