Antwoorden op faq’s seksuele vorming – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een document online gezet met antwoorden op veelgestelde vragen over seksuele vorming op school. Het document gaat onder andere over de kerndoelen. Daarin staat dat leerlingen respectvol leren omgaan met seksualiteit en diversiteit in de...

Hoe praat je over Lentekriebels? – PO

Op 6 maart is er in De Balie in Amsterdam een bijeenkomst om te praten over het lesmateriaal van Lentekriebels. Aan deze bijeenkomst werkt kenniscentrum Rutgers mee. De Week van de Lentekriebels is de landelijke projectweek voor het primair onderwijs over...

‘Paarse trui niet verplicht’ – PO/VO

Op Paarse Vrijdag kun je door een paarse trui te dragen op school laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn en dat je respectvol met elkaar omgaat. Daarbij hoort uiteraard ook de vrijheid om géén paarse trui te dragen en het respect voor die keuze. Dat benadrukken de...

Goed voorbereiden op Week van Lentekriebels – PO

De Week van de Lentekriebels is de landelijke projectweek voor het primair onderwijs over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Dit keer is de Week van de Lentekriebels van 4 tot en met 8 maart. Op dinsdag 6 februari is er een gratis online sessie voor schoolleiders...

Meer genderdiversiteit op school – VO

Ruim 3% van de jongeren tot 25 jaar geeft aan zich trans of genderdivers te voelen. Dat is iets meer dan in 2017, melden expertisecentrum Rutgers en Soa Aids Nederland. Het gaat om jongeren die zeggen dat hun genderidentiteit niet (volledig en uitsluitend) overeenkomt...