Google Workspace blijven gebruiken? – PO/VO

Google Workspace voor het onderwijs was voor de zomervakantie zeer negatief in het nieuws vanwege grote privacyrisico’s. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om die risico’s te beperken. Dat gaat niet vanzelf: u moet drie belangrijke handelingen...

Nieuwe aanvraagronde laptops voor afstandsonderwijs – PO/VO

Schoolbesturen kunnen bij SIVON weer laptops aanvragen voor leerlingen die nog niet over een eigen device beschikken. Let op: dat kan tot woensdag 8 april 12.00 uur. Ruim 6800 leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen al in de...

Laptops aanvragen voor onderwijs op afstand – PO/VO

Schoolbesturen kunnen tot donderdag 26 maart 15.00 uur een aanvraag indienen voor laptops om leerlingen die nu nog geen digitaal device hebben onderwijs op afstand te bieden.  Om deze leerlingen te helpen heeft het ministerie van OCW de vereniging SIVON gevraagd...