Scholen kunnen ogen van kinderen sparen

Hoogleraar Caroline Klaver van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam adviseert scholen om leerlingen elke dag een uur buiten te laten spelen. Daarmee kan volgens haar het risico op slechtziendheid op latere leeftijd worden verkleind.

Kinderen lopen volgens Klaver het risico op latere leeftijd slechtziend te worden doordat ze nu weinig buitenspelen en de meeste tijd achter een telefoon, tablet of boek zitten. Dat kan ertoe leiden dat de oogbol op den duur ovaal wordt en dat cellen die licht moeten opvangen achter in het oog beschadigd raken.

Klaver pleit ervoor dat kinderen onder schooltijd zeker een uur buitenspelen om de ogen te sparen. Het buitenlicht is belangrijk, omdat buiten in het oog de stof dopamine wordt aangemaakt. die stof zorgt ervoor dat het oog zijn ronde vorm behoudt en dat de lichtgevoelige cellen in het oog intact blijven.

Het nieuws over de bijziendheid van kinderen is woensdag door veel media gebracht, maar echt nieuw is het niet. In 2015 kwam Klaver hier al mee na een onderzoek onder 5000 kinderen in Rotterdam. Ze adviseerde toen dat kinderen niet langer dan een halfuur achtereen op een tablet te laten spelen of werken. Ook zei ze toen al dat kinderen elke dag minstens twee uur naar buiten zouden moeten.

Lees meer…

Geen uniforme voorwaarden voor toelating cluster 1 en 2

Er komen geen uniforme voorwaarden voor de toelating van leerlingen tot cluster 1- en 2-scholen. Dat laat staatssecretaris Sander Dekker van OCW weten in antwoord op Kamervragen.

Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) had de vragen gesteld naar aanleiding van een brief van verontruste ouders over knelpunten in de overgang van visueel, auditief en communicatief beperkte kinderen naar passend onderwijs. Ypma wilde onder andere weten of er uniforme voorwaarden komen voor de toelating van leerlingen tot dit deel van het speciaal onderwijs. Dekker antwoordt dat hij daar niet voor gaat zorgen.

Hij wijst erop dat met de invoering van passend onderwijs de wettelijk vastgelegde indicatiecriteria komen te vervallen. De verantwoordelijkheid voor toelating komt bij de instellingen te liggen. Onder andere over de procedure van toelating tot cluster 1 of 2 zijn wel handreikingen opgesteld.

‘De instelling of de reguliere school waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven vraagt de toelaatbaarheid tot een instelling aan bij de commissie van onderzoek. Deze commissie beoordeelt of een leerling is aangewezen op onderwijs op de instelling of op ondersteuning vanuit de instelling’, zo antwoordt Dekker.

Op de vraag of de commissie onafhankelijk is, antwoordt de staatssecretaris dat de voorwaarden waaraan een commissie van onderzoek moet voldoen, wettelijk zijn voorgeschreven. ‘Zo moet de commissie naast de vertegenwoordiger van de instelling bestaan uit ten minste een academisch gevormd psycholoog of pedagoog, een maatschappelijk werker en een arts die vertrouwd is met het onderzoek van kinderen met een visuele, auditieve en/of communicatieve beperking.’

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl