Helft van scholen heeft sponsors of donateurs

Ongeveer de helft van de scholen krijgt geld of goederen van sponsors of donateurs. Dat staat in de Evaluatie sponsorconvenant 2015-2018.

Van de scholen die geld of goederen uit sponsoring of donaties ontvangen, levert iets meer dan de helft daarvoor een tegenprestatie. Ze vermelden bijvoorbeeld de naam van de sponsor of donateur in hun communicatiemiddelen.

Bij sponsoring of donaties gaat het meestal om relatief kleine bedragen die scholen incidenteel ontvangen. Bij 80 procent van de scholen gaat om hooguit 5000 euro. Het zijn vooral commerciële bedrijven die scholen op deze wijze ondersteunen.

Gezonde leefstijl

De middelen worden vaak ingezet voor doelen die in het convenant over sponsoring worden genoemd, zoals een gezonde leefstijl en bewegen (voornamelijk primair onderwijs) en samenwerking met het bedrijfsleven (voortgezet onderwijs).

Scholen zijn niet afhankelijk van sponsors of donateurs. Ze beschouwen sponsoring en donaties als een extraatje.

Meer bekendheid

Uit de evaluatie blijkt dat schoolleiders en medezeggenschapsraden het belangrijk vinden dat er een convenant is over sponsoring van het onderwijs, maar ook dat het convenant bij weinig mensen bekend is. Daarom luidt het advies dat uit de evaluatie komt, dat bij een nieuw convenant daar meer bekendheid aan moet worden gegeven.

In een nieuw convenant zou meer aandacht moeten zijn, zo blijkt ook uit de evaluatie, voor transparantie en voor de rol van social media bij sponsoring en donaties.

Lees meer…

 

Afspraken over sponsoring blijven dit jaar nog gelden

Het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring blijft dit jaar nog gelden. De afspraken worden geëvalueerd. Daarna wordt bekeken of in welke vorm voortzetting van het convenant gewenst is.

Het convenant moet bevorderen dat scholen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan. Sinds 1997 zijn de afspraken een aantal keren aangepast. Het huidige convenant liep tot 1 januari 2019, maar besloten is om het met een jaar te verlengen.

De afspraken over sponsoring van het onderwijs worden geëvalueerd. Daarna wordt bekeken of in welke vorm voortzetting van het convenant gewenst is.

Het huidige convenant is opgesteld door de Staat der Nederlanden (vertegenwoordigd door het ministerie van OCW) in samenwerking met onder andere de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de onderwijsvakbonden.

‘Extra geld welkom maar niet nodig’

‘Het staat private partijen natuurlijk vrij om private bijdragen aan onderwijsinstellingen te doen’, schrijft minister Jet Bussemaker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De SP wilde van de minister weten hoe groot zij het risico acht dat bijvoorbeeld muziekonderwijs afhankelijk wordt van verwerving van financiering via private activiteiten, zoals crowdfunding.

Bussemaker antwoordt dat ‘de bekostiging van instellingen toereikend is om daarmee uitvoering te geven aan de wettelijke taken’ en dat private partijen daarbovenop geld mogen geven aan scholen.

Sponsoring staat los van reguliere bekostiging

De rijksbekostiging van het onderwijs staat volledig los van eventuele sponsoring van scholen. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op vragen van de PvdA in de Tweede Kamer.

Dekker antwoordt ontkennend op de vraag op sponsoring van scholen betekent dat de bekostiging van het onderwijs ‘slechts een gedeelde taak van de overheid’ is. Hij benadrukt dat de overheid verantwoordelijk is ‘voor de reguliere bekostiging van de scholen, waarmee scholen in staat worden gesteld te voldoen aan de wettelijke verplichtingen’.

De overheidsbekostiging is volgens hem ‘voldoende om vorm en uitvoering te geven aan goed onderwijs’. Sponsoring van scholen door bedrijven moet volgens de staatssecretaris worden gezien als een additionele bijdrage.

Vereniging Openbaar Onderwijs
Op de vraag van de PvdA waarom de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van het nieuwe convenant over sponsoring van scholen, antwoordt Dekker dat in 2013 is besloten tot de subsidiëring van één ouderorganisatie en tot stopzetting van de subsidie voor onder andere VOO.

Sindsdien is de Landelijke Ouderraad ‘gesprekspartner van de overheid namens ouders voor zaken die het onderwijs aangaan’, aldus de staatssecretaris.

AFAS platgebeld door scholen die ook geld willen

Softwarebedrijf AFAS is platgebeld door scholen die het ook wel zien zitten om, net als de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam, een fors bedrag aan sponsorgeld in de wacht te slepen. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

De krant meldt dat de telefoon van AFAS direct begon te rinkelen nadat bekend was geworden dat het softwarebedrijf 300.000 euro en computers doneert aan OSG Hugo de Groot. De mailbox van algemeen directeur Bas van der Veldt stroomde vol. Hij meldt dat AFAS niet van plan is om meer scholen te gaan sponsoren.

Lees meer…

OSG Hugo de Groot Rotterdam met 3 ton gesponsord

Openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam wordt met 300.000 euro gesponsord door softwarebedrijf AFAS. Ook krijgt de school nieuwe computers van dit bedrijf. Rector Eric van ’t Zelfde bevestigt tegenover VOS/ABB berichtgeving hierover in het Algemeen Dagblad. Algemeen directeur Bas van der Veldt van AFAS heeft op BNR Nieuwsradio verteld waarom het bedrijf deze openbare school in Rotterdam sponsort. 

De school mag zelf bepalen waar die het geld aan besteedt. ‘Ik denk erover om excellente technische leerlingen een week naar NASA in Amerika te sturen’, aldus Van ’t Zelfde in het AD. ‘De gift is zo groot, ik kan er niet over uit. En ik hoef niet eens te wikken en te wegen over de uitgaven. AFAS zegt: leef je uit, als het maar in het belang van de leerlingen is.’

Van ’t Zelfde gaat ervan uit dat de hoogte van de rijksbijdrage ongewijzigd blijft. ‘Daar hebben we gewoon recht op. Deze gift is slechts een enorme kers op de taart.’ Bemoeienis over de gift is volgens Van ’t Zelfde niet nodig: ‘Het gaat hier niet om een gift van een frisdrankmerk of de wapenhandel, maar om een gul bedrijf dat geen enkele vinger in de onderwijspap wil hebben.’

SP vindt het maar niks
De meeste partijen in de Tweede Kamer vinden de giften van AFAS geen probleem, schrijft het AD. Alleen Tjitske Siderius van de SP heeft ernstige bedenkingen: ‘Onderwijs moet overal dezelfde kwaliteit houden. Dealtjes leveren problemen op.’

Van ’t Zelfde heeft zelf een SP-achtergrond. Hij zat namens die partij in de gemeenteraad van zijn woonplaats Schiedam. Hij reageert op Twitter op de vrees van de SP voor ongelijkheid door de vraag te stellen of die partij wel eens op Rotterdam-Zuid is geweest.

Dronkers haal de Bijbel erbij
Onderwijssocioloog Jaap Dronkers reageert op Twitter op het bericht over de sponsoring van OSG Hugo de Groot door AFAS: ‘Als sponsoring scholen normaal wordt, zullen scholen in slechte wijken het minst daarvan profiteren.’

Hij verwijst daarbij naar het op de Bijbel gebaseerde en in de sociologie gebruikte Matteüs-effect dat de rijker steeds rijker en de armen steeds armer zullen worden. Dronkers lijkt met zijn tweet niet door te hebben dat OSG Hugo de Groot in een sociaal-economisch zeer zwak deel van Rotterdam-Zuid staat en dat de leerlingen uit die omgeving komen.

Baas Bas van AFAS
BNR Nieuwsradio heeft met een telefonisch interview met algemeen directeur Bas van der Veldt van AFAS aandacht besteed aan de sponsoring van OSG Hugo de Groot.

Beluister het interview.

Nieuwe convenant over sponsoring vrijwel ongewijzigd

Het hernieuwde convenant over sponsoring in het onderwijs is online beschikbaar.

In het hernieuwde convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, dat de opvolger is van het inmiddels verlopen convenant uit 2009, staat waar scholen op moeten letten bij het aangaan van sponsorcontracten, aan welke regels sponsoren zijn gebonden en wat mogelijke valkuilen zijn.

De evaluatie van het convenant uit 2009 wees uit dat dit naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. Het nieuwe convenant kent afgezien van enkele technische wijzigingen dezelfde inhoud als zijn voorganger.

Om het hernieuwde convenant onder de aandacht te brengen van besturen, schoolleiders, medezeggenschapsorganen, leraren, ouders, scholieren en bedrijven komt er nog voor de zomer een digitale brochure over uit.

VOS/ABB-aanbod voor fondsenwerving met ISF

Het aanbod is ontwikkeld omdat steeds meer scholen serieus nadenken over sponsoring en fondsenwerving. Met een maatwerkprogramma van het ISF, dat exclusief bestemd is voor VOS/ABB-leden, maakt u stap voor stap kennis met de vele facetten van fondsenwerving.

Aan alle leden van VOS/ABB is een folder met informatie verstuurd. Deze folder kunt u ook downloaden uit de rechterkolom.

Meer informatie over het ISF staat op www.isf.nl.

Alles over het contract tussen VOS/ABB en ISF.

Bijlagen