In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Governance, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Publieke verantwoording, Tweede kamer

De rijksbekostiging van het onderwijs staat volledig los van eventuele sponsoring van scholen. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op vragen van de PvdA in de Tweede Kamer.

Dekker antwoordt ontkennend op de vraag op sponsoring van scholen betekent dat de bekostiging van het onderwijs ‘slechts een gedeelde taak van de overheid’ is. Hij benadrukt dat de overheid verantwoordelijk is ‘voor de reguliere bekostiging van de scholen, waarmee scholen in staat worden gesteld te voldoen aan de wettelijke verplichtingen’.

De overheidsbekostiging is volgens hem ‘voldoende om vorm en uitvoering te geven aan goed onderwijs’. Sponsoring van scholen door bedrijven moet volgens de staatssecretaris worden gezien als een additionele bijdrage.

Vereniging Openbaar Onderwijs
Op de vraag van de PvdA waarom de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van het nieuwe convenant over sponsoring van scholen, antwoordt Dekker dat in 2013 is besloten tot de subsidiëring van één ouderorganisatie en tot stopzetting van de subsidie voor onder andere VOO.

Sindsdien is de Landelijke Ouderraad ‘gesprekspartner van de overheid namens ouders voor zaken die het onderwijs aangaan’, aldus de staatssecretaris.

Delen