Geld voor huisvesting Oekraïense leerlingen – PO/VO

De rijksoverheid vergoedt de kosten die gemeenten hebben gemaakt voor de onderwijshuisvesting van Oekraïense leerlingen. Dat betreft de huur van lokalen, het plaatsen van tijdelijke noodlokalen en kleine verbouwingen om het onderwijs aan Oekraïense...