Studiedagen over pesten en sociale veiligheid

Komend najaar zijn er voor onder anderen onderbouwdocenten en mentoren in het voortgezet onderwijs op verschillende locaties in het land studiedagen over pesten en sociale veiligheid. De studiedagen worden georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens deze studiedagen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een visie op het aanpakken van pesten en het bevorderen van positieve groepsvorming. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor:

  • Kennisoverdracht van achtergronden en mechanismen bij pesten en belangrijke succesfactoren voor het verbeteren van de sociale veiligheid.
  • Interactieve oefeningen om inzicht te krijgen in groepsprocessen en te oefenen met oplossingsgericht werken in concrete situaties.
  • Uitwisselen van ervaringen en ideeën voor een systematische aanpak van pesten.

Deelname kost 95 euro per persoon.

Lees meer…

Studiedag voor het beste openbaar onderwijs

Het beste openbaar onderwijs! Dat is het doel van de studiedag voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs die VOS/ABB ook voor uw leerkrachten en schoolleiders kan organiseren.

De inhoud van de studiedag bepaalt u zelf. Met onze inhoudelijke expertise en ons netwerk van externe experts zorgen wij ervoor dat niet alleen de dag zelf succesvol is, maar ook dat het effect ervan blijvend is.

Meer informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Met 300 leerkrachten werken aan een sterk merk

Driehonderd leerkrachten van de 18 openbare basisscholen in Leeuwarden deden mee aan een grote studiedag die het bestuur Proloog heeft georganiseerd. In 60 teams speelden de personeelsleden het trainingsspel ID!ee, dat is ontwikkeld door VOS/ABB. DSCN1708

Aan de hand van dit spel komen de personeelsleden erachter wat precies de kernwaarden van openbaar onderwijs zijn, en op welke manier een school deze kan inzetten om haar identiteit te versterken. Wie dat goed doet, scoort al meteen in het spel. Al spelend komt bovendien al snel een discussie op gang, én het besef hoe onderwijspersoneel concreet kan omgaan met de kernwaarden.

In de middag ging het Proloog-personeel, nog steeds in Grand Hotel Post Plaza in Leeuwarden, met trainers van VOS/ABB aan de slag om de in het spel opgedane inzichten verder te verdiepen. Per school werd bekeken hoe de versterking van het merk verder vorm kan krijgen.

Steven Pont over het pedagogische verschil
Tussendoor kreeg het personeel van Proloog ook nog een lezing van Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, die zijn publiek voorhield dat de leerkracht het pedagogische verschil kan maken voor kinderen. Hij ging onder meer in op de benadering van kinderen met adhd: 'Een kind dat steeds hoort dat het adhd heeft, gaat gedrag vertonen dat dit bevestigt'. Ook liet Pont zien dat jongens baat hebben bij een andere aanpak. Jongens experimenteren en leren van ervaringen, meisjes leren van instructie. Het huidige onderwijs geeft vaak vooral instructie.

DSCN1705Werken aan een sterk merk
Het trainingsspel ID!ee is speciaal ontwikkeld om te spelen met schoolteams in het openbaar onderwijs, om zo de bewustwording van de kernwaarden te versterken. Scholen en besturen die willen werken aan een sterk merk, kunnen het bestellen voor 25 euro per stuk (ledenprijs) of 75 euro voor een set van vier spellen. Meer over trainingsspel ID!ee en bestelwijze.

 

Foto's: VOS/ABB.