Subsidie capaciteitentesten: nieuwe aanvraagronde – VO

Scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen in het najaar weer subsidie aanvragen van capaciteitentesten. Deze testen zijn bedoeld om zicht te krijgen op wat leerlingen kunnen en om te bepalen welk onderwijs bij hen past. De nieuwe aanvraagronde in het najaar...

Subsidie voor activiteiten inclusiever onderwijs – PO/VO

Stichting Het Gehandicapte Kind stelt subsidie beschikbaar voor projecten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen. Scholen kunnen tot 31 juli subsidie aanvragen. De stichting stelt de subsidie beschikbaar in samenwerking met het Platform...

Subsidieregeling doorstroomprogramma’s aangepast – PO/VO

De subsidieregeling voor doorstroomprogramma’s is op twee punten gewijzigd. Dat heeft te maken met de coronacrisis. De eis dat een doorstroomprogramma ten minste 100 klokuren beslaat is aangepast. Deze eis had betrekking op het eerste leerjaar van het voortgezet...