Meer zelfdodingen onder tieners – PO/VO

Het aantal zelfdodingen onder tieners is bijna twee keer zo hoog als in de jaren 70. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de periode 1975-1979 bedroeg het aantal zelfdodingen in de leeftijdscategorie 10 tot 20 jaar 1,6 per...

Zelfmoordpreventie: nieuw materiaal voor scholen – VO

113 Zelfmoordpreventie heeft nieuw materiaal ontwikkeld voor onder andere scholen. Er zit bijvoorbeeld een matrix tussen, waarmee u snel een inschatting kunt maken over wat uw school al doet op het gebied van zelfmoordpreventie en waar nog verbetermogelijkheden...