Zelfdoding onder jongeren kan worden voorkomen als alle scholieren zo snel mogelijk worden gescreend op depressiviteit en suïcidaliteit. Dat zegt Stichting 113 Zelfmoordpreventie.

De NOS meldt dat onderzoeker en klinisch psycholoog Daan Creemers enthousiast is over de aanpak Strong Teens and Resilient Minds. Deze aanpak is erop gericht het positieve zelfbeeld, de veerkracht en de weerbaarheid van jongeren te ontwikkelen. ‘Dat zorgt onder meer voor minder kans op herhaling op latere leeftijd’, aldus Creemers.

In Oost-Brabant worden sinds het schooljaar 2016-2017 leerlingen in het tweede jaar van het voortgezet onderwijs onderzocht op depressiviteit en suïcidaliteit. Dat gebeurt met vragenlijsten. 113 Zelfmoordpreventie is positief over dit preventieproject.

Onderschat probleem

Magazine Naar School! heeft in oktober 2017 aandacht besteed aan depressie en suïcidaliteit onder jongeren. Het magazine van VOS/ABB belichtte toen het preventieproject van de GGD, GGZ en diverse scholen in Oost-Brabant.

Lees het artikel Depressie en suïcidaliteit onder jongeren. Een onderschat probleem.

Hulp nodig? U kunt contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via het telefoonnummer 113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

Deel dit bericht: