Schooldirecteuren willen gratis voorschool – PO

Bijna negen op de tien directeuren in het basisonderwijs willen dat voorschoolse educatie gratis wordt voor kinderen met een taalachterstand. Dat blijkt uit een peiling door de Academie en Vakvereniging Schoolleiders (voorheen de Algemene Vereniging Schoolleiders...

VVE verplichten botst met recht op gezinsleven – PO

Het lijkt juridisch niet mogelijk ouders te dwingen hun nog niet leerplichtige kind deel te laten nemen aan voor- of vroegschoolse educatie (VVE). Dat blijkt uit antwoord van onderwijsminister Mariëlle Paul op een vraag van Tweede Kamerlid Daan de Kort van de VVD. De...

Met taal en goed eten uit armoede komen – PO/VO

Kinderen uit gezinnen met weinig geld kunnen op latere leeftijd uit de armoede komen door achterstanden in bijvoorbeeld taal in te halen en gezond te eten. Dit zegt onderzoekster Stella Hoff van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hoff reageert tegenover...