Meer vmbo’ers kiezen technisch profiel – VO

Het aandeel leerlingen in technische profielen van het vmbo is de afgelopen jaren voorzichtig gegroeid. Dat staat in het rapport Monitor en evaluatieonderzoek Sterk Techniekonderwijs. Met het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) is vanaf 2018 jaarlijks ongeveer €...