Alle scholen kunnen 10-14-onderwijs aanbieden – PO/VO

Aan de pilot met 10-14-onderwijs konden in eerste instantie twaalf schoolcombinaties deelnemen. Vanaf komend schooljaar mogen alle scholen een 10-14-school beginnen, meldt de rijksoverheid. 10-14-scholen worden gezien als een manier om de overgang van het primair naar...

Volgend schooljaar teambevoegdheid 10-14-scholen

In de tweede tussenrapportage van 10-14-onderwijs staan succesfactoren genoemd, maar ook knelpunten. Onderwijsminister Arie Slob meldt dat naar verwachting vanaf volgend schooljaar een teambevoegdheid zal bestaan, waarmee leraren uit het primair en voortgezet...