Aan de pilot met 10-14-onderwijs konden in eerste instantie twaalf schoolcombinaties deelnemen. Vanaf komend schooljaar mogen alle scholen een 10-14-school beginnen, meldt de rijksoverheid.

10-14-scholen worden gezien als een manier om de overgang van het primair naar voortgezet onderwijs te optimaliseren en kansengelijkheid te bevorderen. Binnen deze scholen begeleidt een team van docenten uit primair en voortgezet onderwijs leerlingen in de overstap naar het voortgezet onderwijs.

In een pilot bekijkt het ministerie van OCW of de onderwijskwaliteit op de 10-14-scholen (ook wel tienerscholen genoemd) op niveau blijft. OCW wil weten wat de effecten en knelpunten zijn en of leerlingen, ouders en leraren tevreden zijn over deze onderwijsvorm. De pilot resulteert in een eindrapport, dat dit jaar moet verschijnen.

Lees meer…

 

Deel dit bericht: