In de tweede tussenrapportage van 10-14-onderwijs staan succesfactoren genoemd, maar ook knelpunten. Onderwijsminister Arie Slob meldt dat naar verwachting vanaf volgend schooljaar een teambevoegdheid zal bestaan, waarmee leraren uit het primair en voortgezet onderwijs verantwoordelijk worden voor het onderwijs op zogenoemde tienerscholen.

In het tussenrapport staan onder andere deze succesfactoren genoemd:

 • Kleinschaligheid – Ouders schrijven het succes van 10-14 onderwijs onder meer toe aan de kleinschaligheid van tienerscholen.
 • Motivatie en enthousiasme – Personeel is over het algemeen gemotiveerd en enthousiast om 10-14-onderwijs goed neer te zetten.
 • Goede voorbereiding – In het voortraject is de tijd genomen over de inrichting van dit vernieuwende concept.
 • Eén bestuur voor primair en voortgezet onderwijs – Waar PO en VO onder één bestuur vallen, zijn samenwerking, scholing en besluitvorming goed te organiseren.
 • Individuele aandacht – Leerlingen ervaren individuele aandacht van hun leraren voor verschillende talenten. Hier wordt ook gepersonaliseerd leren genoemd.
 • Uitdagend onderwijs – Het onderwijs is vernieuwend, bijvoorbeeld door het gebruik van ICT en door samenwerkend leren.

In de tussenrapportage staan ook knelpunten in wet- en regelgeving vermeld:

 • Verschillende cao’s – Leraren vallen onder verschillende cao’s vallen (primair of voortgezet onderwijs). Daardoor krijgen ze een verschillende waardering voor dezelfde werkzaamheden.
 • Bevoegdheden – Veel leraren van 10-14-scholen hebben geen dubbele bevoegdheid. Daardoor is er soms dubbele bezetting nodig.
 • Gescheiden geldstromen primair en voortgezet onderwijs – Hierdoor is er op financieel vlak sprake van een ingewikkelde situatie.
 • Eindtoets – Binnen 10-14-onderwijs is de verplichte eindtoets geen eindtoets, maar een tussentoets.
 • Inspectietoezicht – Handhaving van verschillende onderzoekskaders (primair en voortgezet onderwijs) is voor 10-14-scholen niet handig.
 • BRIN-nummer – 10-14-scholen hebben geen eigen BRIN-nummer, omdat ze deels onder een PO- en deels onder een VO-school vallen. Daardoor hebben ze onder andere geen eigen medezeggenschapsraad.

Teambevoegdheid

Naar aanleiding van de bevindingen in de eerste tussenrapportage, meldde onderwijsminister Arie Slob te zullen onderzoeken of er voor 10-14-scholen een teambevoegdheid in het leven kon worden geroepen. Daarmee zouden leraren gezamenlijk verantwoordelijk kunnen worden voor 10-14-onderwijs.

Inmiddels werk hij aan een experiment dat dit op aanvraag mogelijk moet maken, meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. Naar verwachting zullen tienerscholen vanaf het schooljaar 2020-2021 gebruik kunnen maken van een teambevoegdheid.

Ondersteuning VOS/ABB

VOS/ABB kan u adviseren over 10-14-onderwijs en u procesmatig begeleiden bij het opzetten van een tienerschool. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van contracten en samenwerkingsovereenkomsten.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een handreiking over 10-14-onderwijs downloaden.

Deel dit bericht: