TNO maakt praatwolk over binnenklimaat

TNO heeft een praatwolk (mindmap) gemaakt over het effect van CO2, vocht en schimmel op het binnenklimaat van onder andere scholen.

De praatwolk hoort bij een literatuurstudie over de kwaliteit van het binnenklimaat. In die studie komt bijvoorbeeld een onderzoek uit 2007 aan bod. Daarin staat dat bijna de helft van de leraren het ’s zomers vaak te warm vindt in school. Uit een ander onderzoek uit 2015 blijkt dat ondanks ventilatie het CO2-gehalte vaak te hoog is. Dat heeft negatief effect op de prestaties van leerlingen en personeel.

In de praatwolk staan ook adviezen. Zo krijgen scholen het advies om de hoogste klasse te hanteren wat betreft ventilatie en temperatuur. Ook krijgen ze de raad om goede contracten af te sluiten over het onderhoud van ventilatieapparatuur.

De praatwolk staat op de pagina’s 47 en 48 van het rapport Meta-onderzoek voor coalitie gezonde binnenlucht.

Meer burn-out door hoge werkdruk en weinig autonomie

De combinatie van hoge werkdruk en weinig autonomie vergroot onder andere in het onderwijs het risico op werkstress en burn-out. Dat staat in de Arbobalans 2018 van TNO.

Het onderzoeksinstituut noemt het zorgelijk dat er steeds hogere eisen aan werknemers worden gesteld en dat de autonomie die mensen op het werk ervaren minder wordt. Deze ontwikkeling doet zich met name voor in het onderwijs, maar ook in de gezondheidszorg en de horeca.

In de Arbobalans 2018 staat ook dat het onderwijs met 4,4 procent een hoger ziekteverzuim heeft dan gemiddeld. Dat kan mede samenhangen met het mentaal belastende karakter van het werk. Het ziekteverzuim in het openbaar bestuur en de horeca is hoger dan in het onderwijs.

Met vaste aanstelling vaker ziek

Het ziekteverzuim onder mensen in het onderwijs met een vaste aanstelling is met 5,0 procent een stuk hoger dan onder zzp’ers in het onderwijs. Bij de zelfstandigen ligt het ziekteverzuim op 3,0 procent. Met 2,0 procent ligt het ziekteverzuim onder mensen met een tijdelijke aanstelling in het onderwijs nog lager.

Een ander punt dat in het rapport aan bod komt, is ongewenst gedrag dat werknemers op hun werk ervaren. Het onderwijs staat wat dit betreft op de vijfde plaats, na de horeca, het openbaar bestuur, het vervoer en de gezondheidszorg.

Lees meer…