TNO heeft een praatwolk (mindmap) gemaakt over het effect van CO2, vocht en schimmel op het binnenklimaat van onder andere scholen.

De praatwolk hoort bij een literatuurstudie over de kwaliteit van het binnenklimaat. In die studie komt bijvoorbeeld een onderzoek uit 2007 aan bod. Daarin staat dat bijna de helft van de leraren het ’s zomers vaak te warm vindt in school. Uit een ander onderzoek uit 2015 blijkt dat ondanks ventilatie het CO2-gehalte vaak te hoog is. Dat heeft negatief effect op de prestaties van leerlingen en personeel.

In de praatwolk staan ook adviezen. Zo krijgen scholen het advies om de hoogste klasse te hanteren wat betreft ventilatie en temperatuur. Ook krijgen ze de raad om goede contracten af te sluiten over het onderhoud van ventilatieapparatuur.

De praatwolk staat op de pagina’s 47 en 48 van het rapport Meta-onderzoek voor coalitie gezonde binnenlucht.

Deel dit bericht: