Stappenplan voor invoering werkverdelingsplan

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB en HRM-specialist Ivo Israel hebben een toelichting met stappenplan geschreven voor de invoering van het werkverdelingsplan in het primair onderwijs.

Op 1 augustus 2019 maakt hoofdstuk 2 van de cao plaats voor een nieuw hoofdstuk. Vanaf dan wordt het taakbeleid niet meer op bestuursniveau, maar op schoolniveau vastgesteld in het werkverdelingsplan.

Dit plan regelt niet alleen de onderlinge taakverdeling en verhouding tussen lesgevende en overige taken, maar ook de werktijden- en pauzeregeling. Het team, de schoolleider en de PMR hebben bevoegdheden ten aanzien van de vaststelling ervan.

Toelichting en stappenplan

De toelichting bestaat uit een stappenplan voor de invoering van het werkverdelingsplan. Er zit een voorbeeld-memo bij voor het personeel en ook een vragenlijst voor de schoolleider ten behoeve van het overleg met het team, een tijdlijn en een format voor het opstellen van het werkverdelingsplan.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

Toelichting Algemene verordening gegevensbescherming

Deze toelichting is geschreven door mr. Cécile van der Goot-Koening van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Helpdesk geeft toelichting op trekkingsrecht

Mr. Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven op het trekkingsrecht in het voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden van het besloten ledengedeelte van deze website.

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt veel vragen over het trekkingsrecht. Die vragen concentreren zich op kwesties waarin de CAO VO 2011-2012 niet voorziet. In de toelichting wordt een aantal veel voorkomende situaties geschetst, waarbij wordt aangegeven of er sprake is van recht op trekkingsrecht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Helpdesk zet nieuwe toelichtingen en modellen online

De Helpdesk van VOS/ABB heeft de daluren in de zomervakantie benut om nieuwe toelichtingen en modellen op deze website te plaatsen.

De toelichtingen van de Helpdesk van VOS/ABB en de modellen worden veel geraadpleegd. Let op: beide rubrieken staan op het besloten ledengedeelte van deze website, waarvoor alle leden van VOS/ABB inlogcodes hebben ontvangen (niet-leden hebben geen toegang). Als u de inlogcodes van uw organisatie niet (meer) weet, kunt u per e-mail aan de webmaster vragen of hij ze u mailt. Vermeld in uw e-mail aan webmaster@vosabb.nl uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

De Helpdesk heeft de volgende toelichtingen gepubliceerd:

  • Verschillen CAO PO 2013 en CAO bestuurders PO
  • Verschillen CAO VO 2011-2012 en de CAO bestuurders VO
  • Artikel over recente uitspraken over payrollcontructies
  • Handreiking over informatieverstrekking aan gescheiden ouders
  • Schema met rechtspositionele verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs

De volgende modellen zijn online gezet:

  • Model vrijwilligersovereenkomst
  • Model reglement wijziging taakbeleid
  • Model stageovereenkomst
  • Model protocol sociale media

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl