Toelichting Algemene verordening gegevensbescherming

Deze toelichting is geschreven door mr. Cécile van der Goot-Koening van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Helpdesk geeft toelichting op trekkingsrecht

Mr. Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven op het trekkingsrecht in het voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden van het besloten ledengedeelte van deze website.

De Helpdesk van VOS/ABB krijgt veel vragen over het trekkingsrecht. Die vragen concentreren zich op kwesties waarin de CAO VO 2011-2012 niet voorziet. In de toelichting wordt een aantal veel voorkomende situaties geschetst, waarbij wordt aangegeven of er sprake is van recht op trekkingsrecht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Helpdesk zet nieuwe toelichtingen en modellen online

De Helpdesk van VOS/ABB heeft de daluren in de zomervakantie benut om nieuwe toelichtingen en modellen op deze website te plaatsen.

De toelichtingen van de Helpdesk van VOS/ABB en de modellen worden veel geraadpleegd. Let op: beide rubrieken staan op het besloten ledengedeelte van deze website, waarvoor alle leden van VOS/ABB inlogcodes hebben ontvangen (niet-leden hebben geen toegang). Als u de inlogcodes van uw organisatie niet (meer) weet, kunt u per e-mail aan de webmaster vragen of hij ze u mailt. Vermeld in uw e-mail aan webmaster@vosabb.nl uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

De Helpdesk heeft de volgende toelichtingen gepubliceerd:

  • Verschillen CAO PO 2013 en CAO bestuurders PO
  • Verschillen CAO VO 2011-2012 en de CAO bestuurders VO
  • Artikel over recente uitspraken over payrollcontructies
  • Handreiking over informatieverstrekking aan gescheiden ouders
  • Schema met rechtspositionele verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs

De volgende modellen zijn online gezet:

  • Model vrijwilligersovereenkomst
  • Model reglement wijziging taakbeleid
  • Model stageovereenkomst
  • Model protocol sociale media

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl