Training om radicalisering te herkennen niet verplicht

Het ministerie van OCW blijft scholen wijzen op de mogelijkheid trainingen te volgen om radicalisering onder leerlingen beter te herkennen. Deze trainingen worden echter niet verplicht, meldt onderwijsminister Arie Slob.

‘Een specifieke training kan uiteraard helpen om het radicaliseringsproces tijdig te onderkennen en hier adequaat op te reageren’, aldus Slob in reactie op Kamervragen van de VVD. De Kamerleden Bente Becker en Rudmer Heerema hadden aan de bel getrokken bij de minister, nadat onder andere de NOS had gemeld dat maar heel weinig leraren een dergelijke training hebben gevolgd.

De minister vindt dat het aantal leraren dat een training heeft gevolgd om radicalisering beter te herkennen te wensen overlaat, maar hij is niet van plan om deze trainingen te verplichten. ‘Wel zullen we waar mogelijk scholen attenderen op de mogelijkheid’, aldus Slob.

Lees meer…

Nieuwe reeks trainingen voor goede medezeggenschap

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseren in het najaar van 2013 en in de winter van 2014 een nieuwe reeks trainingen over medezeggenschap op scholen. Er zijn aparte trainingen voor schoolleiders in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs.

De reeks bestaat uit een basistraining en een verdiepingstraining. Het is mogelijk ze los van elkaar te volgen, maar u ook kunt kiezen voor beide trainingen. De basistraining staat in het teken van de theoretische beginselen en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Met de verdiepingstraining, het woord zegt het al, gaat u meer de diepte in. Centrale vraag is hoe u als schoolleider samen met uw MR het beste uit medezeggenschap kunt halen. Er wordt gewerkt met casuïstiek en er komen tips & tricks aan bod.

Voor primair onderwijs zijn er in het najaar van 2013 trainingen. Voor het voorgezet onderwijs wordt in de winter van 2014 een training georganiseerd.

Regio Noord, primair onderwijs. Locatie: nog niet bekend.

Regio Midden, primair onderwijs. Locatie: kantoor VOS/ABB Woerden

Regio Midden, voortgezet onderwijs. Locatie: kantoor VOS/ABB Woerden

  • 6 februari 2014, verdiepingstraining 13.30-16.00 uur. Door Janny Arends (VOO) en Janine Eshuis (VOS/ABB)

Leden van VOS/ABB en/of de VOO betalen voor deelnamen 135 euro per persoon (btw-vrij). Voor niet-leden geldt het tarief van 195 euro (btw-vrij).

Aanmelden kan online via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Training Medezeggenschap op scholen’. Vermeld in uw e-mail duidelijk de datum van de training van uw keuze, uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Als u niet goed kunt inschatten of het voor u raadzaam is om te beginnen met de basistraining en daarna eventueel de verdiepingstraining te volgen, kunt u met een korte vragenlijst uw kennis over medezeggenschap toetsen.

Voor meer informatie over de training of mogelijkheden voor een in-companytraining, kunt u contact opnemen met Janine Eshuis (VOS/ABB) of Janny Arends (VOO).

Met 300 leerkrachten werken aan een sterk merk

Driehonderd leerkrachten van de 18 openbare basisscholen in Leeuwarden deden mee aan een grote studiedag die het bestuur Proloog heeft georganiseerd. In 60 teams speelden de personeelsleden het trainingsspel ID!ee, dat is ontwikkeld door VOS/ABB. DSCN1708

Aan de hand van dit spel komen de personeelsleden erachter wat precies de kernwaarden van openbaar onderwijs zijn, en op welke manier een school deze kan inzetten om haar identiteit te versterken. Wie dat goed doet, scoort al meteen in het spel. Al spelend komt bovendien al snel een discussie op gang, én het besef hoe onderwijspersoneel concreet kan omgaan met de kernwaarden.

In de middag ging het Proloog-personeel, nog steeds in Grand Hotel Post Plaza in Leeuwarden, met trainers van VOS/ABB aan de slag om de in het spel opgedane inzichten verder te verdiepen. Per school werd bekeken hoe de versterking van het merk verder vorm kan krijgen.

Steven Pont over het pedagogische verschil
Tussendoor kreeg het personeel van Proloog ook nog een lezing van Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, die zijn publiek voorhield dat de leerkracht het pedagogische verschil kan maken voor kinderen. Hij ging onder meer in op de benadering van kinderen met adhd: 'Een kind dat steeds hoort dat het adhd heeft, gaat gedrag vertonen dat dit bevestigt'. Ook liet Pont zien dat jongens baat hebben bij een andere aanpak. Jongens experimenteren en leren van ervaringen, meisjes leren van instructie. Het huidige onderwijs geeft vaak vooral instructie.

DSCN1705Werken aan een sterk merk
Het trainingsspel ID!ee is speciaal ontwikkeld om te spelen met schoolteams in het openbaar onderwijs, om zo de bewustwording van de kernwaarden te versterken. Scholen en besturen die willen werken aan een sterk merk, kunnen het bestellen voor 25 euro per stuk (ledenprijs) of 75 euro voor een set van vier spellen. Meer over trainingsspel ID!ee en bestelwijze.

 

Foto's: VOS/ABB.

 

Nieuw opleidingsaanbod VOS/ABB Consulting

De bestuursschool omvat opleidingen voor startende bestuurders, maar ook voor bestuurders die verdieping zoeken op terreinen als bedrijfsvoering en financiën, identiteit van het openbaar onderwijs, huisvesting, zorgplicht en passend onderwijs.

De één-op-één-trainingen houden in dat een consultant direct wordt gekoppeld aan de klant, die een heel specifieke vraag heeft. Op deze manier is de advisering heel persoonlijk en resultaatgericht.

Nieuw is ook de training Projectmanagement, die is opgezet omdat er in de scholen steeds meer in de vorm van projecten wordt gewerkt. Dan is het heel handig om technieken daarvoor te leren en kennis te hebben van projectmanagement.

Voor het eerst komt er volgend schooljaar ook een training vanuit het ExpertiseCentrum Openbaar Onderwijs (ECOO). Die zal gaan over identiteitsvraagstukken, profilering en positionering. Ook komen er trainingen burgerschap en sociale integratie.

Wat blijft, zijn de succesvolle leergangen P&O en huisvesting. En er komt weer een aanbod aan in-company-workshops. Het complete overzicht van het opleidingsaanbod staat in een brochure die binnenkort aan de leden van VOS/ABB wordt verstuurd. De inhoud daarvan is ook te downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen