Voor onder anderen leraren is (na)scholing nodig over de referentieniveaus voor taal en rekenen. Dit advies volgt uit de evaluatie van de referentieniveaus voor taal en rekenen.

De opstellers van de eindrapportage over de evaluatie wijzen erop dat bij de invoering van het Referentiekader in 2010 weliswaar al trainingen zijn gegeven, maar dat leraren die daarna zijn gestart nog niet zijn getraind. Daarom luidt het advies om te investeren in (nieuwe) trainingen over de inhoud en achtergrond van het Referentiekader.

‘Hiermee wordt een grotere bekendheid van de referentieniveaus bereikt, wat wenselijk is aangezien uit het onderzoek naar voren komt dat een aanzienlijk deel van de leerkrachten (po) en docenten (vo) niet of slechts in beperkte mate bekend is met de referentieniveaus’, zo staat in de eindrapportage. De aanbeveling heeft ook betrekking op leraren in opleiding, lerarenopleiders, leermiddelenmakers en toetsontwikkelaars.

Lees meer…

Deel dit bericht: