Gemengde klas criterium voor toelating tot Nederland

Syrische vluchtelingen die vanuit Turkije naar Nederland willen, komen ons land niet in als ze per se willen dat hun kinderen onderwijs krijgen in gescheiden klassen voor jongens en meisjes. Dat meldt de Volkskrant, die zich baseert op wat Paul van Musscher zegt. Hij is bij de politie de landelijk portefeuillehouder vreemdelingenzaken en migratiecriminaliteit.

Het criterium van de gemengde klassen en andere eisen die betrekking hebben op diversiteit en de gelijkheid van man en vrouw zijn volgens Musscher bepalend voor de toelating van Syrische vluchtelingen die op basis van de zogenoemde Turkije-deal naar Nederland willen.

‘Als jij zegt: mijn kinderen gaan koste wat kost niet in gemengde klassen of er wordt niet samen gezwommen, dan gaat er een streep door je dossier en kom je Nederland niet in’, zo citeert de krant de politiechef.

Lees meer…

Scholen moeten extra alert zijn op uithuwelijking

Leraren en mentoren moeten in aanloop naar de zomervakantie extra alert zijn op signalen die erop kunnen duiden dat leerlingen met een migratieachtergrond slachtoffer worden uithuwelijking. Dat vindt het Landelijk Knoppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA).

Het LKHA wijst erop dat ook deze zomer vermoedelijk weer tientallen jongeren op Schiphol staan die straks worden achtergelaten in het buitenland: ‘Onder het mom van een vakantie gaan ze mee naar het land van herkomst van hun ouders waar ze vervolgens tegen hun wil, zonder paspoort en communicatiemiddelen aan hun lot worden overgelaten. De rest van het gezin keert gewoon terug naar Nederland.

Sinds oprichting van het knooppunt in 2015 krijgt dat elk jaar meer meldingen binnen. In de eerste vijf maanden van 2018 is het al drukker dan in andere jaren, terwijl de zomervakantie nog moet beginnen. ‘Vandaar dat we nu ook de hulp inroepen van scholen om extra alert te zijn’, zo meldt het LKHA.

Lees meer…

Scholen mogen geen Turks strijdtoneel worden

De Turkse politieke arena mag zich niet verplaatsen naar Nederlandse scholen. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van de SP over de onrust rond scholen die in de Turkse gemeenschap in verband worden gebracht met de beweging van de geestelijke Fethullah Gülen. De Turkse presdident Recep Tayyip Erdogan ziet Gülen als het brein achter de mislukte staatsgreep in juli jongstleden.

De SP’ers Sadet Karabulut en Jasper van Dijk hadden Dekker gevraagd of hij het ermee eens is ‘dat politieke meningsverschillen in de politieke arena uitgevochten moeten worden in plaats van via scholen en kinderen’. De staatssecretaris antwoordt dat hij die mening volledig deelt.

Dekker benadrukt dat er samen met gemeenten alles aan wordt gedaan om alle leerlingen goed onderwijs te geven in een veilige omgeving. ‘Dat doen we door scholen te ondersteunen bij het omgaan met spanningen, door training en advies aan leraren en schoolleiders’, aldus de staatssecretaris.

Hij laat in zijn antwoorden ook weten dat gemeenten onder andere via de leerplichtambtenaren contact hebben met Turkse ouders die hun kind willen inschrijven op een andere school. De Inspectie van het Onderwijs ziet erop toe dat alles volgens de wet verloopt.

Turkije haalt openbare basisschool van ‘Gülenlijst’

Het Turkse staatspersbureau Anadolu heeft op aandringen van VOS/ABB openbare basisschool De Roos in Amsterdam van de lijst afgehaald met Nederlandse organisaties die banden zouden hebben met de beweging van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen. 

Verantwoordelijk journalist Hasan Esen heeft telefonisch aan VOS/ABB laten weten dat obs De Roos inderdaad niet op de lijst had mogen staan. Hij heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor het feit dat dit toch is gebeurd. Anadolu heeft de webpagina over de ‘Gülenlijst’ aangepast.

Bron binnen OCW?

Esen zei aanvankelijk tegen VOS/ABB dat hij zich voor het samenstellen van de lijst had gebaseerd op een bron binnen ‘a Dutch ministry’. Hij wilde niet zeggen welk ministerie dat zou zijn. Op de vraag of het het ministerie van OCW was, antwoordde hij bevestigend noch ontkennend.

Later trok Esen zijn woorden terug, omdat er volgens bij nader inzien sprake zou zijn van een ‘misunderstanding’. De lijst zou volgens hem dus toch niet zijn opgesteld op basis van een bron binnen een Nederlands ministerie. Hij sprak tegen dat hij de lijst al googelend had opgesteld. Op het gerucht dat de bron mogelijk een leerkracht met een Turkse achtergrond op een Nederlandse school zou zijn, wilde hij niet ingaan.

Anadolu wordt gezien als de spreekbuis van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, maar bij de NOS zei Esen dat hij de lijst niet in opdracht van de Turkse machthebbers heeft opgesteld. De lijst werd maandag door het Turkse staatsbureau gepubliceerd.

Naamsverwarring

Bestuurder Marius Voerman van de stichting Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR), waaronder obs De Roos valt, benadrukte dinsdag naar aanleiding van de lijst tegenover VOS/ABB dat er geen enkele band is met welke organisatie dan ook.

‘Het persbureau heeft de school gemakshalve verward met de gelijknamige school in Zaanstad’, aldus Voerman. In Zaandam is een islamitische basisschool met dezelfde naam die door de Turkse staat in verband wordt gebracht met de Gülenbeweging.

Erdogan versus Gülen

President Erdogan ziet Fethullah Gülen, die in zelfverkozen ballingschap in de Verenigde Staten woont, als het brein achter de mislukte staatsgreep in Turkije. Hij beschouwt de Gülenbeweging als een terroristische organisatie. Gülen zelf ontkent elke betrokkenheid bij de mislukte coup.

De Turkse president vindt dat alle Turken, ook in Nederland, geen zaken meer mogen doen met organisaties en instellingen waarvan hij denkt dat ze aan Gülen zijn gelieerd.

Vreedzame School publiceert lesbrief over Turkije

De Vreedzame School heeft een lesbrief gepubliceerd over Turkije. Er staan tips in voor leraren om de mislukte staatsgreep in dat land in de klas te bespreken.

Download de lesbrief die specifiek bedoeld is voor basisscholen.

Lees meer…

 

 

 

Turkije in de klas: video over context mislukte coup

Nieuwsuur in de klas van NTR Schooltv heeft voor het voortgezet onderwijs een video online gezet over de context van de mislukte staatsgreep in Turkije.

Leraren kunnen onderstaande video gebruiken voordat ze in de klas met leerlingen in gesprek gaan over de situatie in Turkije.


‘Scholen moeten discussie over Turkije mijden’

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) heeft liever niet dat er in de klas over de mislukte staatsgreep in Turkije wordt gesproken. Kranten die onder de Holland Media Combinatie (HMC) vallen, zoals het Noordhollands Dagblad, citeren een woordvoerder van de koepelorganisatie die zegt dat de ISBO het schooljaar ‘fris’ wil beginnen.

Gevreesd wordt dat er op scholen tijdens het begin van het nieuwe schooljaar felle discussies kunnen losbarsten tussen voorstanders van de de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Turkse geestelijk leider Fethullah Gülen. Die laatste wordt door Erdogan verantwoordelijk gehouden voor de couppoging. Gülen zelf ontkent elke betrokkenheid.

‘De politiek willen we niet in de school trekken’, zegt de ISBO-woordvoerder die door de HMC-kranten wordt geciteerd. ‘Ouders kunnen over de coup praten tijdens de koffieochtenden, maar in de klas doen we dat niet.’

Volgens hem werken er bij scholen die bij de ISBO zijn aangesloten geen uitgesproken Gülenaanhangers. ‘Misschien staat een leerkracht daar sympathiek tegenover, maar dat is bij ons niet bekend. Dat speelt bij de aanname en het functioneren geen enkele rol. We gaan echt niemand ontslaan. Ze moeten gewoon goed lesgeven.’

Situatie in Turkije ‘in alle openheid’ bespreken

ISBO schreef op 15 augustus in een persbericht, naar aanleiding van de mislukte staatsgreep in Turkije, dat ‘grote gebeurtenissen (…) in alle openheid met de leerlingen in de klas besproken en uitgesproken (worden), met respect voor elkaar en elkaars opvattingen’. Daarbij zouden leerkrachten van islamitische scholen geen partij kiezen, maar steeds wijzen ‘op de vele gezichtspunten’.

Ook schreef de ISBO ‘vooralsnog geen spanningen tussen Turks-Nederlandse ouders en leerlingen’ te signaleren. Inmiddels berichten verscheidene media over Turkse ouders die vanwege de spanningen en de sociale druk in de Turkse gemeenschap in Nederland hun kinderen van scholen halen die in verband worden gebracht met de beweging van Gülen.