Leraren basisonderwijs willen eerlijk salaris

De actiegroep PO in Actie wil dat leraren in het primair onderwijs hetzelfde salaris krijgen als collega’s in het voortgezet onderwijs met een tweedegraadsbevoegdheid.

De actiegroep zit op Facebook en heeft op het moment van publicatie van dit nieuwsbericht 14.680 leden. De initiatiefnemers vinden dat de vakbonden te weinig doen voor leraren in het primair onderwijs. ‘Basisonderwijs gaat ons aan het hart en daarom: een eerlijk salaris èn minder werkdruk!’, zo staat op de Facebookpagina.

Een van de initiatiefnemers is Paul de Brouwer, die lesgeeft op de openbare Dr. Willem Dreesschool in Arnhem. In het Algemeen Dagblad zegt hij dat ‘bewustwording over de ongelijkheid’ zijn doel is. ‘We hebben dezelfde opleidingsgraad als tweedegraadsdocenten in het voortgezet onderwijs en ons beroep is zwaarder door de vele niveauverschillen in de klas, maar we verdienen honderden euro’s minder’, zo citeert het AD hem.

In de krant komt ook Thijs Roovers aan het woord. Hij is leerkracht op de openbare Leonardo da Vincischool in Amsterdam. ‘Niemand kan een goed antwoord geven op de vraag waarom wij minder verdienen. De vakbonden doen er niets aan’, aldus Roovers.

Lerarenopleidingen van voldoende kwaliteit

De kwaliteit van de tweedegraads lerarenopleidingen is voldoende, meldt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Van de 126 beoordeelde hbo-bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad zijn er 24 opleidingen met het eindoordeel goed (19 procent). Bij een groot deel van de opleidingen (120) worden één of meer criteria als goed beoordeeld.

NVAO-bestuurslid Paul Zevenbergen: ‘Wij zien dat de tweedegraads opleidingen de aanbevelingen uit de vorige accreditatieronde ter harte hebben genomen.’

Lerarenopleidingen op veel punten verbeterd

Alle opleidingen hebben volgens hem een onderzoekslijn ingevoerd, beoordelingscriteria aangescherpt en assessoren getraind. Bovendien is de studieloopbaanbegeleiding versterkt en is er meer internationale oriëntatie aangebracht.

‘Ook stel ik duidelijke verbeteringen vast op het gebied van het praktijkonderzoek, de professionalisering van de docententeams en het samenwerken met andere opleidingen’, aldus Zevenbergen.

Lees meer…

‘Pabo’er net zo goed als tweedegraadsdocent’

Pabo-afgestudeerden die in het voortgezet onderwijs werken, zijn over het algemeen net zo goed als tweedegraadsdocenten. Dat stelt, volgens Het Parool, directeur Pieter Roelofs van het Clusius College in Amsterdam.

De lokale Amsterdamse krant schrijft over het lerarentekort in de hoofdstad. Dat tekort doet zich vooral gelden in de onderbouw van het vmbo. Amsterdamse schoolbesturen willen daarom dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW haast maakt met zijn plannen om pabo-afgestudeerden bevoegd te maken voor het vmbo.

Volgens directeur Pieter Roelofs van het Clusius College in Amsterdam-Noord is dat een prima plan. De kwaliteit van pabo-afgestudeerden die nu al in het vmbo voor de klas staan, doet volgens hem niet onder voor die van tweedegraads opgeleide vakdocenten. ‘In dit geval vind ik dat bekwaamheid belangrijker is dan bevoegdheid’, aldus Roelofs in Het Parool.

Lees meer…