De kwaliteit van de tweedegraads lerarenopleidingen is voldoende, meldt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Van de 126 beoordeelde hbo-bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad zijn er 24 opleidingen met het eindoordeel goed (19 procent). Bij een groot deel van de opleidingen (120) worden één of meer criteria als goed beoordeeld.

NVAO-bestuurslid Paul Zevenbergen: ‘Wij zien dat de tweedegraads opleidingen de aanbevelingen uit de vorige accreditatieronde ter harte hebben genomen.’

Lerarenopleidingen op veel punten verbeterd

Alle opleidingen hebben volgens hem een onderzoekslijn ingevoerd, beoordelingscriteria aangescherpt en assessoren getraind. Bovendien is de studieloopbaanbegeleiding versterkt en is er meer internationale oriëntatie aangebracht.

‘Ook stel ik duidelijke verbeteringen vast op het gebied van het praktijkonderzoek, de professionalisering van de docententeams en het samenwerken met andere opleidingen’, aldus Zevenbergen.

Lees meer…