Rector betreurt ophef na omstreden tweet over ‘Brussel’

Rector Annette Sloan van het openbare Berlage Lyceum in Amsterdam betreurt het dat de leerlingen van haar school onderdeel zijn geworden van een politiek debat. Zij laat dat weten naar aanleiding van heftige reacties in de media op het twitterbericht van een leerling waarin stond dat er in haar klas zou zijn gelachen om de terreuraanslagen in Brussel.

‘Afgelopen woensdag heeft een leerling van het Berlage Lyceum vlak na de aanslagen in Brussel twitter-berichten gestuurd waarin ze meldde dat medeleerlingen hadden gelachen over de aanslagen’, aldus Sloan op de website van haar school. In dat twitterbericht, dat inmiddels is verwijderd, stond dat ze zo snel mogelijk van school wilde omdat medeleerlingen totaal geen respect hadden voor de slachtoffers van de aanslagen.

Oproep aan media

De betreffende leerling en haar moeder hebben volgens de rector een dringend appel gedaan om met rust gelaten te worden. ‘Helaas heeft een deel van de media geen gehoor gegeven aan deze oproep. Hiermee zijn onze leerlingen onderdeel geworden van een politiek debat.’ Sloan betreurt dat ten zeerste. Het betreffende meisje zou inmiddels hebben laten weten toch op het Berlage Lyceum te willen blijven.

De rector meldt dat leerlingen in de klas waar om de aanslagen in Brussel zou zijn gelachen zich niet in de betreffende tweet herkennen. Sloan laat verder weten dat er met de klas is gesproken over reacties op aanslagen, (grenzen aan) vrijheid van meningsuiting, omgaan met sociale media en de rol van de media.

Ook is volgens de rector aan bod gekomen hoe de leerlingen verder met elkaar kunnen ‘na een dergelijk verschil in percepties van de werkelijkheid’ over de aanslagen in Brussel.

Ziet u onacceptabel gedrag op sociale media?

Mensen die in het primair onderwijs werken worden vaker geconfronteerd met onacceptabel gedrag op sociale media dan werknemers in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een enquête van het expertisecentrum Veilige Publieke Taak en het gelijknamige programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Onacceptabel gedrag op sociale media, zoals Facebook en Twitter, betreft onder andere schelden, vloeken, beledigen, het met opzet verspreiden van leugens en bedreigen. Van degenen die aangeven dat ze hiermee worden geconfronteerd, geeft het merendeel aan daar niet persoonlijk door te zijn getroffen.

Opmerkelijk is dat mensen die in het primair onderwijs werken vaker aangeven dat ze met onacceptabel gedrag op sociale media worden geconfronteerd dan mensen die in het voortgezet onderwijs werken. Het blijkt dat in het funderend onderwijs maar een op de drie werkgevers regels kent over wat wel en niet mag.

Er zijn verschillende manieren waarop werknemers reageren op onacceptabel gedrag op sociale media. De meeste die erop reageren, melden het bij hun werkgever of gaan erover in gesprek met de afzender, maar het komt ook vaak voor dat het wordt genegeerd.

Download enquête

Meer meisjes dan jongens verslaafd aan sociale media

Van de jongeren in Nederland zegt 17 procent verslaafd te zijn aan sociale media. Meisjes zeggen vaker dat ze hieraan verslaafd zijn dan jongens, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de meisjes tussen 12 en 18 jaar zegt 22 procent verslaafd te zijn aan sociale media, zoals Facebook, Whatsapp, Instagram, Skype of Youtube. Onder jongens van deze leeftijd is dit met 13 procent een stuk lager.

Meisjes zitten ook langer op sociale media: 14 procent is elke dag 5 uur of langer actief. Onder jongens is dit 6 procent. De meeste jongeren zitten 1 tot 3 uur per dag op sociale media. Maar 1 procent zegt geen sociale media te gebruiken.

Volgens 47 procent van de jongeren heeft sociale media een negatieve invloed op een of meerdere onderdelen van hun leven. Door sociale media kunnen ze zich bijvoorbeeld minder goed concentreren, slapen ze slechter of presteren ze slechter op school. Meisjes hebben hier vaker last van dan jongens.

Lees meer…

Welke blunders maken leraren op sociale media?

Kennisnet heeft de ergste blunders van leraren op sociale media op een rij gezet.

Sociale media zijn ideaal voor leerkrachten die contact willen onderhouden met leerlingen en ouders. Bijvoorbeeld Facebookpagina’s van klassen en schoolaccounts op Twitter maken het communiceren vaak gemakkelijker. bovendien sluiten sociale media goed aan bij de interesse van leerlingen.

Dat er voor leraren ook serieuze risico’s verbonden zijn aan het gebruik van sociale media, blijkt uit de don’ts en blunders die Kennisnet op een rij heeft gezet. Kennisnet geeft ook tips voor goed gebruik van sociale media.

Lees meer…