Geen voorrang bij coronavaccinatie – PO/VO

Mensen die in het onderwijs werken, krijgen geen voorrang bij de coronavaccinatie. Dat heeft onderwijsminister Arie Slob gezegd in de Tweede Kamer. De minister verdedigde het besluit van het kabinet om kwetsbare ouderen en mensen die in de zorg werken met voorrang een...

Daling vaccinatiegraad gestopt

Er is een einde gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt. Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).De...