Eén uur cultuureducatie per week kost 179 miljoen

Het zou zeker 179 miljoen euro per jaar kosten op elke school cultuureducatie aan te bieden door een vakdocent. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen over de Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018.

Het bedrag is gebaseerd op de aanname dat een vakleerkracht cultuureducatie hetzelfde kost als een groepsleerkracht. De minister gaat er tevens van uit dat de inzet van de groepsleerkrachten gelijk blijft.

Slob heeft geen rekening gehouden met aanvullende kosten, bijvoorbeeld voor muziekinstrumenten of tekenmateriaal. Hij heeft evenmin rekening gehouden met reistijd en -kosten voor vakleerkrachten die naar meerdere scholen zouden moeten.

Lees meer…

Kamer: ‘Verplichte vakdocent gym te duur’

Het VVD-idee om uitsluitend nog vakdocenten gymnastiekles te laten geven in het basisonderwijs is voorlopig van de baan. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het schoolbesturen (te) veel geld gaat kosten.

Staatssecretaris Dekker gaat nu uitzoeken hoe hoog de kosten precies zijn als een vakdocent bewegingsonderwijs verplicht wordt gesteld. Eerder had onder anderen de PO-Raad al betoogd dat het ook om inhoudelijke redenen ‘onverstandig’ zou zijn om alleen nog vakleerkrachten aan te stellen.

Kwaliteit gymles
Op dit moment mogen naast vakdocenten ook groepsleerkrachten met een zogenoemde ‘brede bevoegdheid’ bewegingsonderwijs geven in de basisschool. Dit zijn groepsleerkrachten die – met subsidie – en speciale Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs hebben gevolgd, omdat het pabo-diploma sinds 2005 geen bevoegdheid meer geeft voor gymles.

Uit een evaluatie van die leergang blijkt dat deze een positief effect heeft op de kwaliteit van de gymlessen. Bovendien blijkt uit dat onderzoek dat schoolbesturen soms om pedagogische redenen zelfs de voorkeur geven aan zo’n groepsleerkracht met brede bevoegdheid boven een vakdocent. Daarom gaven de PO-Raad, de onderwijsvakbonden en de Vereniging Hogescholen vorige week in een brief aan de Tweede Kamer het advies om de bestaande werkwijze te handhaven en niet mee te gaan met het voorstel van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema om de vakdocent verplicht te stellen voor bewegingsonderwijs. Dat plan zou de schoolbesturen ook nog veel geld kosten. Dat vond een meerderheid in de Tweede Kamer deze week ook.

 

‘Alleen vakdocenten gym? Onverstandig’

Het is niet alleen onrealistisch, maar ook onverstandig om uitsluitend nog vakdocenten voor gymnastiek te willen inzetten in het basisonderwijs. Dat zeggen de PO-Raad, de onderwijsvakbonden en de Vereniging Hogescholen in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer, die vandaag debatteert over een VVD-voorstel van die strekking.

Eerder zei VVD-staatssecretaris Sander Dekker al dat het niet haalbaar is om alleen nog vakdocenten gymnastiekles te laten geven op basisscholen. De PO-Raad was daar al eerder tegen om inhoudelijke redenen, en wordt daarin nu gesteund door de vakbonden en de hogescholen.

Zij wijzen er op dat veel groepsleerkrachten de afgelopen jaren juist met subsidie de speciale Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs hebben gedaan. Dit was nodig omdat het pabo-diploma na 2005 geen bevoegdheid meer geeft voor bewegingsonderwijs. Daarvoor moesten de pabo-afgestudeerden nog een extra opleiding volgen. Uit de een evaluatie van de aanvullende leergang blijkt dat deze een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de gymles op basisscholen. Bovendien blijken schoolbesturen soms om pedagogische redenen de voorkeur te geven aan een reguliere beroepskracht met brede bevoegdheid boven een vakdocent, zo melden de partijen in de gezamenlijke brief. Ten slotte wijzen zij erop dat het financieren van een vakleerkracht zeker niet budgetneutraal kan gebeuren, zoals de VVD denkt.

De PO-Raad, vakbonden en hogescholen dringen er daarom op aan de huidige werkwijze door te laten gaan, omdat zij ervan overtuigd zijn dat hiermee de kwaliteit van het bewegingsonderwijs voldoende wordt versterkt.

PO-Raad tegen verplichte vakdocent gym

Het voorstel van de VVD om elke basisschool te verplichten een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan te stellen, zonder dat daar extra geld tegenover staat, is onrealistisch. Dat stelt de PO-Raad

Het plan om basisscholen te verplichten om gym alleen nog door vakdocenten te geven, komt voor VVD-Tweede Kamerlid en voormalig gymleerkracht Rudmer Heerema. Hij zegt in het Algemeen Dagblad dat hij het direct kan zien als kinderen les hebben van een vakleerkracht.

Te weinig geld
De PO-Raad zegt het belang van bewegen en aandacht voor gezondheid in en om de school te onderschrijven, maar wil dat scholen blijven bepalen of ze een vakleerkracht bewegingsonderwijs aanstellen. Voor een verplichting daartoe is volgens de sectororganisatie te weinig geld.

De PO-Raad noemt het door VVD’er Heerema geopperde plan om een vertrekkende groepsleerkracht te vervangen door een vakleerkracht bewegingsonderwijs ‘onrealistisch, onbetaalbaar en onwenselijk’. De klassen zouden hierdoor groter worden, terwijl ‘de meeste leerlingen juist baat hebben bij kleine klassen’, aldus de sectororganisatie.

Reacties Tweede Kamer
Op de nieuwssite Nu.nl zegt Kamerlid Loes Ypma ‘sympathiek’ tegenover het VVD-plan te staan. Ze heeft nog wel ‘een paar vragen over de uitvoerbaarheid’ ervan. Daarom wil ze eerst weten wat het onderwijs er zelf van vindt.

Het CDA reageert kritisch. ‘Dit plan is de zoveelste aanval van de VVD op de kleine scholen en perkt de vrijheid van basisscholen nog verder in’, aldus CDA-Kamerlid Michel Rog op Nu.nl. ‘Natuurlijk is gym een serieus vak, maar dat zijn rekenen en taal ook. Helaas hoor ik de VVD daar nooit over, behalve dat ze een stortvloed aan toetsen aan het onderwijs opdringen’, aldus Rog.

Aanpak bewegingsonderwijs
Het bericht in het AD volgt op een voortgangsbrief over de aanpak van bewegingsonderwijs, die staatssecretaris Sander Dekker vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In die brief staat onder andere dat de aanpak zich richt ‘op het ondersteunen van scholen en gemeenten bij het realiseren van de doelstelling dat in schooljaar 2017-2018 elke basisschoolleerling minstens twee, maar het liefst drie, lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt van een bevoegde (vak)leerkracht’.