Vaste contracten: minister draait om hete brij heen – PO/VO

Tijdelijk minister Robbert Dijkgraaf voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt dat mensen in het onderwijs in principe een vast contract moeten krijgen, maar hij rept met geen woord over de versteviging van de structurele bekostiging die daarvoor nodig is. In antwoord...

Veruit meeste leraren hebben vast contract – PO/VO

In het primair onderwijs hebben bijna negen op de tien mensen een vast contract. In het voortgezet onderwijs zijn dat er bijna acht op de tien. Dat blijkt cijfers van DUO. Het aandeel personeelsleden in het funderend onderwijs met een vast contract is de afgelopen...