Veiligheid, ook in de meivakantie! – PO/VO

Vakanties zijn op scholen vaak een stille tijd. Zonder de gebruikelijke aanloop van leerlingen en personeel staan de panden er dan verlaten bij – en vaak onbeheerd. Dat betekent meer risico van inbraak, diefstal en vandalisme. Onze verzekeringspartner Aon deelt...

Onaangekondigde inspecties NVWA – PO/VO

Niet alleen de Inspectie van het Onderwijs, ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan langskomen bij scholen. De NVWA houdt onder andere toezicht op het rookverbod, de veiligheid van speeltoestellen en voedselveiligheid in kantines. Meestal komt de...

Wees op tijd met monitor sociale veiligheid! – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs wijst alle scholen erop dat zij uiterlijk op 1 juli een samenvatting van hun monitor over sociale veiligheid moeten hebben aangeleverd. Alle scholen voor basis-, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs moeten ieder jaar onderzoeken...

Meer meldingen bij vertrouwensinspecteurs – PO/VO

In het schooljaar 2022-2023 zijn bij de vertrouwensinspecteurs aanmerkelijk meer dossiers binnengekomen dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Vorig schooljaar kwamen er 2.152 nieuwe dossiers binnen, terwijl dat er in het...

Wanneer moet school aangifte doen? – PO/VO

Voor scholen is het niet altijd duidelijk bij welke incidenten zij aangifte moeten doen bij de politie. De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven hier advies over. In hun advies benadrukken de Onderwijsjuristen dat scholen moeten zorgen voor een veilige werk- en...