Evaluatie Vensters PO: ‘Onbekend maakt onbemind’

Het programma Venster PO kent sterke punten, maar het moet ook op een aantal punten worden verbeterd. ‘Onbekend maakt onbemind’, zo staat in een evaluatierapport.

Vensters PO is een programma van de PO-Raad. Scholen kunnen er cijfermatige informatie in zetten over bijvoorbeeld eindtoetsresultaten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Die informatie komt op de website Scholen op de Kaart. De gedachte hierachter is dat ouders de informatie kunnen gebruiken bij de keuze voor een school.

Een sterk punt van Vensters PO, zo blijkt uit de evaluatie, is dat het programma scholen en besturen helpt om op een transparante wijze verantwoording af te leggen. Het helpt hen ook bij het maken van benchmarks. Daarnaast stelt het scholen en besturen in staat om informatie te delen met ouders en andere stakeholders.

Uit de evaluatie komen ook zwakke punten naar voren. Zo wordt het programma niet als gebruiksvriendelijk ervaren. Het kost scholen veel tijd om er informatie in te zetten. Bovendien kent een deel van de mensen Vensters PO helemaal niet.

Lees meer…

Schoolgids mag niet alleen op externe website

Het is in strijd met de wet als de schoolgids alleen via de website Scholen op de kaart beschikbaar wordt gesteld. Dat benadrukt onze Helpdesk naar aanleiding van een bericht van de PO-Raad.

De sectororganisatie van het primair onderwijs meldt dat eind december is overlegd met de Inspectie van het Onderwijs over de integratie van de schoolgids en Scholen op de kaart. Dit zou er volgens de PO-Raad toe moeten leiden dat de scholen geen schriftelijke schoolgids meer hoeven te hebben, maar enkel hun eigen SchoolVenster nog hoeven in te vullen en publiceren.

Schoolgids uitreiken

Juridisch adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB benadrukt dat de wet formeel iets anders bepaalt dan wat de PO-Raad suggereert. Hij wijst op artikel 13 lid 2 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 24a van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) waarin staat dat het bevoegd gezag de schoolgids aan de ouders moet uitreiken.

‘Op de website verwijzen naar het eigen SchoolVenster is goed, maar dat ontslaat de school niet van de verplichting jaarlijks de de schoolgids aan de ouders te sturen. Ik kan me voorstellen dat het voldoende is de ouders actief te melden dat ze de schoolgids altijd op de schoolwebsite kunnen inzien, maar verwijzen naar een externe website vind ik moeilijk passen bij de tekst in de wet’, aldus Bloemers.

Reactie inspectie

De Inspectie van het Onderwijs laat desgevraagd aan VOS/ABB weten dat er inderdaad gesprekken zijn geweest met de PO-Raad, maar die gingen over ‘de eventuele mogelijkheid van publicatie van (delen van) de schoolgids op Scholen op de kaart’.

Het is uit de reactie van de inspectie geenszins op te maken dat scholen straks geen schriftelijke schoolgids meer hoeven te hebben, maar enkel hun eigen SchoolVenster nog hoeven in te vullen en publiceren, zoals de PO-Raad meldt.

‘Op dit moment geldt de wettelijke regeling dat scholen de schoolgids aan ouders moeten ‘uitreiken’. In het toezicht gaan we er van uit dat publicatie op de eigen website van de school hier ook onder valt’, aldus de Inspectie van het Onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl