Het is in strijd met de wet als de schoolgids alleen via de website Scholen op de kaart beschikbaar wordt gesteld. Dat benadrukt onze Helpdesk naar aanleiding van een bericht van de PO-Raad.

De sectororganisatie van het primair onderwijs meldt dat eind december is overlegd met de Inspectie van het Onderwijs over de integratie van de schoolgids en Scholen op de kaart. Dit zou er volgens de PO-Raad toe moeten leiden dat de scholen geen schriftelijke schoolgids meer hoeven te hebben, maar enkel hun eigen SchoolVenster nog hoeven in te vullen en publiceren.

Schoolgids uitreiken

Juridisch adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB benadrukt dat de wet formeel iets anders bepaalt dan wat de PO-Raad suggereert. Hij wijst op artikel 13 lid 2 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 24a van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) waarin staat dat het bevoegd gezag de schoolgids aan de ouders moet uitreiken.

‘Op de website verwijzen naar het eigen SchoolVenster is goed, maar dat ontslaat de school niet van de verplichting jaarlijks de de schoolgids aan de ouders te sturen. Ik kan me voorstellen dat het voldoende is de ouders actief te melden dat ze de schoolgids altijd op de schoolwebsite kunnen inzien, maar verwijzen naar een externe website vind ik moeilijk passen bij de tekst in de wet’, aldus Bloemers.

Reactie inspectie

De Inspectie van het Onderwijs laat desgevraagd aan VOS/ABB weten dat er inderdaad gesprekken zijn geweest met de PO-Raad, maar die gingen over ‘de eventuele mogelijkheid van publicatie van (delen van) de schoolgids op Scholen op de kaart’.

Het is uit de reactie van de inspectie geenszins op te maken dat scholen straks geen schriftelijke schoolgids meer hoeven te hebben, maar enkel hun eigen SchoolVenster nog hoeven in te vullen en publiceren, zoals de PO-Raad meldt.

‘Op dit moment geldt de wettelijke regeling dat scholen de schoolgids aan ouders moeten ‘uitreiken’. In het toezicht gaan we er van uit dat publicatie op de eigen website van de school hier ook onder valt’, aldus de Inspectie van het Onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: