Handreiking allocatiebeleid – PO

De PO-Raad stelt de handreiking Allocatiebeleid schoolorganisaties primair onderwijs beschikbaar. Deze handreiking kan dienen als naslagwerk en bevat een stappenplan. Allocatiebeleid gaat over het verdelen van geld vanuit de stichting naar de scholen of naar een...

Aanvulling overgangsrecht vereenvoudigde bekostiging – PO

De overgangsregeling met betrekking tot de vereenvoudigde bekostiging van het primair onderwijs kan onbedoeld forse negatieve effecten hebben voor een bestuur. Daarom is er voor 2024 aanvullende bekostiging. Besturen waarvoor de overgangsbekostiging in 2024 lager is...

Vereenvoudiging bekostiging PO en samenwerkingsverbanden – VO

De vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs heeft (ook) gevolgen voor de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in...

Rekentool schetst effecten van vereenvoudiging bekostiging – PO

Het ministerie van OCW heeft een rekentool gepubliceerd waarmee schoolbesturen en scholen voor primair onderwijs kunnen zien wat ongeveer de effecten zullen zijn van de aanstaande vereenvoudiging van de bekostiging. Bij de rekentool hoort een toelichting.Met name de...