Vrije ruimte werkkostenregeling benutten – PO/VO

Dit jaar is vanwege corona de vrije ruimte van de werkkostenregeling flink verhoogd. Tot een loonsom van 400.000 euro bedraagt de vrije ruimte 3%, over het meerdere 1,18%. Let op: de vrije ruimte over dit jaar kunt u niet doorschuiven naar volgend jaar! Via de...

Aanpassingen Reglement Participatiefonds

De nieuwe CAO PO 2016-2017 heeft gevolgen voor het Reglement Participatiefonds. Per 1 augustus gelden nieuwe regels voor vergoedingen van uitkeringskosten na beëindiging van bepaalde contracten.Het gaat met name om een aantal nieuwe contractvormen een nieuwe functie,...