Subsidie aanvragen voor extra activiteiten – PO/VO

Scholen kunnen vanaf 28 augustus tot en met 29 september weer subsidie aanvragen om samen met gemeenten en lokale organisaties extra activiteiten voor leerlingen op te zetten of uit te breiden en schooldagen te verrijken. Voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 zit...

Verrijkte schooldag vereist langjarige financiering – PO/VO

De verrijkte schooldag kan alleen een succes worden als daar langjarige financiering voor komt. Dat is een van de uitkomsten van een inventarisatie. De verrijkte schooldag is onderdeel van het programma School en Omgeving, dat onderwijsminister Dennis Wiersma op de...

Verrijkte schooldag in achterstandswijken – PO/VO

In het schooljaar 2022-2023 wordt onder de noemer School en omgeving gestart met 45 lokale coalities van gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties om de schooldag te verrijken. Deze coalities komen in achterstandswijken (‘stedelijke...